Dusetose apdovanoti konkurso „Krašto auksas“ Utenos apskrities nugalėtojai

„Lietuva garsėja savitomis ir unikaliomis asmenybėmis, kurios yra unikalios tarsi gintaro kruopelytės. Unikalūs ir šių asmenybių vykdomi projektai gerinantys Lietuvos žemės ūkį, gyvenimo kokybę kaimuose bei mažuose miesteliuose. Sėkmingai vykdomi Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos projektai – pamatas kuriant šių dienų ir ateities kartų gerovę – juk kaime gyventi gera.

Konkursas „Krašto auksas“ surengtas siekiant didinti 2014–2020 m. Lietuvos kaimo plėtros programos žinomumą, viešinti programos įgyvendinimo gerąją patirtį bei pasiektus rezultatus, skatinti aktyvesnį dalyvavimą kaimo plėtros procesuose, viešinti Europos inovacijų partnerystės veiklos grupių veiklą, skatinti inovacijas kaimo vietovėse.“

Vasario 22-ąją Kultūros centre Dusetų dailės galerijoje už sėkmingai įvykdytus projektus, įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą, skleidžiant gerąją patirtį, apdovanoti Žemės ūkio ministerijos inicijuoto konkurso „Krašto auksas“ Utenos apskrities nugalėtojai.

Šventėje dalyvavo, visiems „Krašto aukso“ nugalėtojams atminimo dovanas įteikė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ministro Andriaus Palionio patarėjas Gediminas Lapukas. Jis kalbėjo, kad dažnai lankosi mūsų krašte, kuriame gyvena šilti ir draugiški žmonės, su kuriais labai lengva bendradarbiauti. Ministro patarėjas džiaugėsi, kad regionuose gyvena daug aktyvių, iniciatyvių žmonių, kurių dėka Lietuva tampa vis gražesnė. G. Lapukas pabrėžė, kad visi šie pasiekimai galėjo įvykti tik Europos Sąjungos paramos dėka. Paramos nuostatai keisis, tačiau „sekantis periodas bus gal net geresnis“, – optimistiškai kalbėjo ministro patarėjas.

Zarasų rajone buvo apdovanoti du projektai, abu jie įgyvendinti LEADER metodu pagal Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės 2014 -2020 metų vietos plėtros strategiją.

Robertas Amšiejus apdovanotas už projektą „Roberto Amšiejaus greitas maistas“ – sukurtą ne žemės ūkio srities verslą ir naują darbo vietą. Projekto įgyvendinimo metu įsigyta transporto priemonė ir įranga, kurioje gaminamas maistas ir teikiama mobili maitinimo paslauga renginiuose, sukurta darbo vieta jaunam žmogui, siekiant didinti jaunų žmonių užimtumą ir verslumą kaimo vietovėse. Paslauga teikiama įvairiose šalies vietose švenčių, renginių, mugių metu.

Asociacija „Dusetų seniūnijos ir parapijos bendruomenės santalka“ apdovanota už projektą „Dusetos – mažoji Lietuvos kultūros sostinė 2019“ – suorganizuotą menų festivalį, Dusetų, Antalieptės, Antazavės seniūnijų bendruomenių sutelkimą, bendruomeniškumo ir bendradarbiavimo skatinimą, kultūros puoselėjimą. Dusetų seniūnijos ir parapijos bendruomenės santalka pirmininkė Aldona Žiliukienė, atsiimdama bendruomenei skirtus apdovanojimus, dėkojo visiems sveikinusiems, visiems, prisidėjusiems savo jėgomis ir parama prie bendruomenės projektų vykdymų, kvietė siekti dar didesnio bendruomeniškumo: „Labai džiaugiuosi, kad buvo įvertintas mūsų, dusetiškių, projektas, dėkoju žemės ūkio ministerijai. Nežinau, kaip jie vertino, kaip jie mus atrinko, bet mes tikrai norim kuo didesnio bendruomeniškumo, pritraukti kuo daugiau žmonių. Juk projektų esmė yra bendrystė!“Žiliukienę pasveikino LR Seimo narys Algimantas Dumbrava. Kaip kalbėjo ir patys laureatai, ir juos sveikinę valdžios atstovai – „vienas lauke ne karys“. Tad padėkomis buvo pagerbti ir tie, kurie įvairiomis veiklomis prisidėjo prie projektų ruošimo ir sklaidos. Kultūros centro Dusetų dailės galerijos darbuotojos Ieva Špurienė, Rasutė Bejerienė, šių eilučių autorė buvo apdovanotos Zarasų rajono mero Nikolajaus Gusevo pasirašytais padėkos raštais, kuriuos įteikė Dusetų seniūnas Saulius Kėblys.

Ūkininkui R. Amšiejui ir „Dusetų seniūnijos ir parapijos bendruomenės santalkai“ Zarasų – Visagino regiono VVG pirmininkas Arvydas Veikšra įteikė diplomus.

Kultūros centro Dusetų dailės galerijos direktorius Alvydas Stauskas padėkos raštą įteikė Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriui Benjaminui Sakalauskui už Zarasų r. savivaldybės svarų indėlį ir globą, organizuojant įvairius renginius bei projektus. B. Sakalauskas pasidžiaugė laimimais mūsų rajone projektais, prie kurių betarpiškai prisideda ir Zarasų savivaldybė, naujai sukuriamomis darbo vietomis ir gerai dirbančia žemės ūkio ministerija. Dėkodamas konkurso organizatoriams už Dusetose surengtą renginį „Krašto auksas“, administracijos direktorius juokavo, kad tai „kompensacija dusetiškiams už orų sugadintas ir neįvykusias tarptautines Sartų lenktynes“.

Inga Kilčiauskienė (Anykščių r.) apdovanota už projektą „Alternatyvios veiklos kaime plėtra“, sporto pramogų verslo plėtrą, įrangos ir paslaugų kokybės pagerinimą. UAB „Kibis“ (Ignalinos r.) įvertinta už projektą „UAB „Kibis“ verslo plėtra“, dizaino projektavimo paslaugų plėtrą ir naujų darbo vietų kūrimą. Erika Žilėnaitė (Ignalinos r.) įvertinta už projektą „Erikos Žilėnaitės sulčių spaudimo paslaugų teikimas ir natūralių sulčių gamyba. Verslo kūrimas“ – aukštos kokybės sulčių spaudimo paslaugų verslo ir naujų darbo vietų sukūrimą. Daugėliškio krašto bendruomenė (Ignalinos r.) apdovanota už projektą „Šv. Ona – duonos ir vasaros gėrybių ponia“ – kaimo renginių organizavimą, kraštotyrinės medžiagos rinkimą ir viešinimą, krašto tradicijų puoselėjimą; Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazija įvertinta už projektą „Keramika grįžta į Didžiasalį“ – keramikos dirbtuvių įrengimą, edukacinių renginių organizavimą, keramikos tradicijų puoselėjimą. VšĮ „Idėjų medis“ (Molėtų r.) apdovanota už projektą „Bendrystės jėga“ – vasaros stovyklų ir turistinių žygių su edukacinėmis programomis organizavimą, kokybišką ir patrauklų jaunimo neformalųjį ugdymą, aktyvaus ir turiningo poilsio organizavimą, bendruomeniškumo ir savanorystės skatinimą. Ūkininkės Kristinos Gražytės – Satkūnės Bimbirių ūkis (Molėtų r.) įvertintas už projektą „Avininkystės ūkio plėtra“ – ekologinio avininkystės ūkio įkūrimą ir plėtrą.

Renginį vedė dainininkai Deivis ir Renata Norvilai, prisipažinę Dusetose besijaučiantys kaip namie, nes netoliese turi savo sodybą, kurioje dažnai lankosi, leidžia vasaras. Po iškilmingos apdovanojimų ceremonijos klausėmės jų bei Violetos ir Viliaus Tarasovų atliekamų visų pamėgtų dainų. Nemokamą koncertą dovanojo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija. Renginys sulaukė didžiulio susidomėjimo – nemaža salė vos sutalpino žiūrovų antplūdį, sulaukta daugybės  svečių iš viso Utenos regiono, aktyvūs buvo ir dusetiškiai. Prieš renginį buvo apdovanoti ir visi žiūrovai – organizatoriai kiekvienam iš jų ant riešo užrišo po mažą gintarinį talismaną, nešantį sėkmę ir žadinantį kūrybines idėjas naujiems prasmingiems, gražiems sumanymams.

Vilija Visockienė

Nuotr. autorės, A. Stausko, ŽŪM