Joninės Dusetose

Dusetose Jonines šventėme P. Širvio parke. Dusetiškius ir ne tik juos susitelkti sukvietė Kultūros centro Dusetų dailės galerijos etnografė, šventės iniciatorė ir vedėja Sigita Gudonienė. Papasakojusi apie Joninių šventės kilmę ir tradicijas, ji pakvietė visus renginio dalyvius įeiti į parką pro žolynais apipintus vartus, prieš tai simboliškai nusiprausus šaltinio vandeniu ir nusišluosčius lininiu rankšluosčiu. Dvasiškai apsivalius, jau buvo galima ir vainikus nusipinti ar susirišti kupolę iš lauko augalų. Tą noriai darė visi, nuo jauno ir seno, o ypač gražu buvo žiūrėti į vaikinus, kurie ąžuolo lapų ar paparčių vainikus pynė ne prasčiau už merginas. Norintieji su žolynais sėdo šalia „iš toli atkeliavusios burtininkės“, kuri iš augalų rūšių ir stiebų ilgumo išbūrė kam meilę, kam sėkmę, kam ilgą gyvenimą. Vėliau Sigitos paragintos merginos mėtė savo vainikėlius ant aukštos žaliuojančios kupolės, bandydamos išsiburti, už kiek metų ištekės. Buvo tokių, pas kurias piršliai atvyks jau šiemet, o daugumai dar reiks luktert metelius kitus, kol sutiks savo vienintelį. Viso renginio metu netrūko apeiginių dainų ir sutartinių, smagių šokių. Renginyje dalyvavę kolektyvai  – Kultūros centro Dusetų dailės galerijos moterų folkloro ansamblis „Du sietai“ ir vaikų bei jaunimo folkloro ansamblis „Sartukas“ (vad. Sigita Gudonienė), Smalvų tradicinės muzikos kapela (vad. Danutė Stunžienė) bei Vilniaus „Minties“ gimnazijos folklorinis ansamblis „Dagaja“ (vad. Jovita Štikelienė) – labai susidraugavo ir sutarė, kad dar susitiks ir padainuos ne kartą. Vilniaus jaunimą į Dusetas pasikvietė S. Gudonienė, susipažinusi su jo vadove neseniai vykusiame festivalyje „Zalvynė“, kuriam pasibaigus „Dagaja“ neskubėjo namo, o apsistojo svetingame Vajasiškio Senolių kaime, kur taip pat sudalyvavo Joninėse.
Šventės metu buvo galima pasistiprinti gardžia žuviene, kurią virė bendruomenės moterys Danutė Topalskienė ir Vitalė Statauskienė. Kaip ir kiekviename renginyje, taip ir šiame linksma buvo tiems, kurių nereikėjo tempt už rankos ir kurie patys įsijungė į šventinį vyksmą. Neišsigandusieji šalto vėjo ir visai nevasariškos vėsos sulaukė prieš vidurnaktį uždegto Joninių laužo. Jo šviesoje ir šilumoje seni ritualiniai giedojimai skambėjo labai jaukiai, vienu ritmu, o laužui užgesus drąsiausieji išėjo paparčio žiedo ieškoti, svarbiausios gyvenimo paslapties sužinoti, ar bent pabraidžioti gyduolėje rasoje, susiskinti devynis magiškus augalus, kurie padės būti sveikiems visus metus.

Šventės organizatoriai – Kultūros centro Dusetų dailės galerija, partneris – Dusetų seniūnija, rėmėja – UAB „Vasaknos“.

Vilija Visockienė

Nuotr. autorės