JURGINĖS Nijolės ir Juozo Kazlų sodyboje Eivenių kaime