Kvietimas dalyvauti parodoje „ŽIRGAS FOTOGRAFIJOJE“


Gerbiamieji fotografai,

Jei esate sukūrę fotografijų, kuriose vaizduojamas arklys (žirgas), įvairiose situacijose, aplinkoje, kviečiame dalyvauti tradicinėje tarptautinėje parodoje – „Žirgas fotografijoje“.

Parodos atidarymo data bus paskelbta vėliau.

Parodos laureatams bus įteikti diplomai, o visiems parodos dalyviams – parodos katalogai.

Parodos ir katalogo sudarymui reikalingos sąlygos:

  • Nuo 1 iki 10 fotografijų;
  • fotografijos pavadinimas;
  • fotografavimo metai;
  • autoriaus vardas, pavardė;
  • trumpa autoriaus biografija;
  • autoriaus adresas, telefonas, elektroninio pašto adresas (informacijai ir katalogo siuntimui ar perdavimui);
  • parodos fotografijų spausdinimui ir katalogo parengimui reikalinga atsiųsti fotografijų kompiuterines versijas JPEG arba TIF formatu (300 dpi nuo 3 iki 20 MB).

Fotografijas ir informaciją siųskite elektroniniu paštu: dusetuzirgai@gmail.com iki 2021 m. sausio mėn. 2 d.

Adresas: Kultūros centras Dusetų dailės galerija, Vytauto 54, LT-32309 Dusetos, Zarasų rajonas, Lietuva.

Informacija: tel. : +370 385 56878; +370612 33086.

Organizatoriai pasilieka teisę panaudoti atsiųstas į parodą fotografijas katalogo leidimui, informacijai apie parodą spaudoje, internete, nemokant honoraro. Parodoje eksponuotos fotografijos lieka Dusetų dailės galerijos kolekcijoje. Kitais atvejais, be autorių sutikimo, atsiųstos fotografijų elektroninės versijos nebus naudojamos leidiniuose, internete ir kitaip platinamos. Fotografijų atsiuntimas į parodą, laikomas autorių sutikimas su šiomis sąlygomis.

Pagarbiai-
Kultūros centro Dusetų dailės galerijos direktorius Alvydas Stauskas
Parodos „Žirgas fotografijoje“ kuratorė Normantė Ribokaitė