Leidinio „Dusetų fenoMENAS“ pristatymas


Į V A D A S

 Leidinio „Dusetų fenoMENAS kūrimas buvo dusetiškės doc. dr. Jurgitos Girčienės-Latvėnaitės siūlomas kūrybinis projektas Vilniaus universitete. Mūsų, VU kūrybos komunikacijos absolvenčių, šios temos pasirinkimą paskatino ryšys su tiriamojo objekto vieta – Dusetomis (ten praleistomis nesuskaičiuojamomis vasaromis), domėjimasis Šiaurės rytų Lietuvos regiono aktualijomis, menu, galerijų veikla ir meno edukacijų temomis. Motyvaciją kėlė Dusetų miesto fenomenalumas: tai, kad vienas mažiausių Lietuvos miestų garsėja kultūrine veikla, menininkų koncentracija, sėkmingais pasirodymais svarbiuose Lietuvos meno renginiuose, konkursuose, pavyzdžiui, tarptautinėje šiuolaikinio meno mugėje Art Vilnius. Nuo pat projekto rengimo pradžios pagrindiniu siekiu tapo – atskleisti, kodėl ir kaip tokio dydžio gyvenvietėje taip suklestėjo meninis išsilavinimas, kultūrinė veikla, taip pat atsakyti į intriguojantį ir sudėtingą klausimą, kurį viename straipsnyje iškėlė ir žurnalistė Genovaitė Paulikaitė: ar miestelio likimas nuo jame gyvenančių žmonių priklauso, ar jis pats pritraukia būtent žmones, atitinkančius jo dvasią? Norėjome užduoti šį klausimą svarbioms Dusetų krašto asmenybėms – sustiprinto dailės mokymo iniciatoriams, pedagogams, Dusetų dailės galerijos steigėjams – žmonėms, kurie neabejotinai patys turėjo išskirtinę įtaką šio krašto dabartinės kultūrinės padėties suformavimui ir žinomumui. Taip pat šią temą nagrinėti ir iš kūrėjų, asocijuotinų su Dusetų dailės galerija, bet šiuo metu gyvenančių ne Dusetose, perspektyvų. Sužinoti, kaip jie vertina Dusetų krašto praeitį, galerijos veiklą ir dabartinę būklę.
Pradėjus tirti projekto temą greitai buvo pastebėta, kad Dusetų kraštui, dailės galerijai netrūksta apdovanojimų, pripažinimo. Straipsniai, kuriuose didelis dėmesys koncentruojamas į Dusetas, sąlyginai dažnai skelbiami ne tik regioninėje spaudoje, bet ir didžiausiuose šalies portaluose. Nepaisant to, aptariant temą su bendraamžiais, mums minint vietovardį „Dusetos“, jiems nekilo asociacijų su dailės galerija ar išskirtinėmis estetinio lavinimo tradicijomis. Pavieniai asmenys gebėjo prisiminti, kad Dusetose apsigyvenęs bene geriausiai žinomas Lietuvos dailininkas Šarūnas Sauka, retas kuris buvo girdėjęs apie Dusetų kultūros centro – dailės galerijos veiklą. Tokia problema buvo pastebėta jau anksčiau: Vilniuje gyvenantys kultūrinių pramogų ieškotojai dažnai sunkiai orientuojasi Kauno ar Klaipėdos kultūriniame gyvenime, ką jau kalbėti apie kitus Lietuvos regionus. Ši problema po truputį sprendžiama, keltis iš didmiesčių į mažesnius miestelius darosi vis madingiau. Kėlimosi iš miestų į miestelius ir kaimus judėjimo suklestėjimas bei ekologinių idėjų sklaida – tinkamiausias laikas atkreipti jaunimo ir bet kokio amžiaus gamtos prieglobsčio išsiilgusių žmonių dėmesį į unikalią vietovę Šiaurės Lietuvoje ir jos fenoMeną.

P R O L O G A S

 Formaliai Dusetos – Zarasų rajone, Sartų ežero pietinėje pakrantėje įsikūręs vienas mažiausių Lietuvos miestų, tačiau neoficialiai jos vadinamos ir Rytų Aukštaitijos kultūros Meka. Moderniame Kultūros centre įsikūrusi Dusetų dailės galerija į nuolat rengiamas čia gyvenančių ar iš šių vietovių kilusių (ir ne tik) menininkų parodas sukviečia ne tik dusetiškius ir aplinkinių rajonų gyventojus, bet ir tūkstančius meno mylėtojų iš visos Lietuvos (ir ne tik). Čia leidžiami meno albumai, organizuojami ir plenerai, simpoziumai… Jų (ir ne tik) kūriniais kasmet papildomas Dusetų skulptūrų parkas. O vietiniai menininkai savo kūrinius pristato ir kitose Lietuvos bei pasaulio galerijose. Tai išties unikalus atvejis – tikras MENO fenoMENAS.
Per pusę tūkstančio gyventojų teturintis miestas stebina ir kitomis įdomybėmis. Dusetų kultūros centre rengiami klasikinės ir populiariosios muzikos koncertai, festivaliai, kūrybos vakarai, rodomi spektakliai, kino filmai… Čia įvairiais menais užsiima ir patys dusetiškiai. O jaunieji dusetiškiai su įvairiais menais susipažįsta Meno – dailės ir muzikos – mokykloje (anksčiau sustiprintos dailės buvo mokomasi iki dabar veikiančioje Kazimiero Būgos mokykloje). Mieste įsikūręs ir Amatų centras. O lankytojus vilioja itin modernus interaktyvus Sartų regioninio parko lankytojų centras.
Dusetos, nuo seno garsėjusios tradicinėmis žirgų lenktynėmis ant Sartų ežero, tampa dar garsesnės dėl ypatingos MENO atmosferos. Ne veltui Dusetos paskelbtos 2019 metų Mažąja kultūros sostine. O geriausiu Metų kultūros ir meno kūrėju pripažintas Kultūros centro Dusetų dailės galerijos direktorius, dusetiškis dailininkas Alvydas Stauskas. Kodėl būtent čia, mažame, nuo didžiųjų kultūros centrų nutolusiame, mieste prieglobstį rado menininkus lankančios mūzos?.. Galbūt Dusetos traukia išskirtine atmosfera, ramybe, kurią teikia supanti gamta – banguojančios kalvos, miškai bei ežerai? Galbūt įtakos turėjo ir Dusetų istorija? 2019- aisiais sukako 500 metų nuo pirmojo šios vietovės paminėjimo ir 333 metai nuo miesto vardo suteikimo. Tai žymiųjų Lietuvos didikų Radvilų ir Pliaterių puoselėtos vietos, įvairiais laikais – lietuvybę globojantis kraštas. Tikėtina, kad miesto raidą skatino ir XVI–XX a. gausiai Dusetose gyvenę ir prekybą plėtoję žydai. Čia kūrė poetai Antanas Vienažindys ir Paulius Širvys, gimė žymusis kalbininkas profesorius Kazimieras Būga… Iš šių apylinkių yra kilę ir dabartinių rašytojų, kompozitorių, teatralų, dailėtyrininkų… Ir, aišku, dailininkų bei fotografų. Per 30. Tad galbūt labiausiai šiuolaikinį – MENO MIESTO – įvaizdį lėmė… 1972 metais Dusetų Kazimiero Būgos vidurinėje mokykloje įvestas sustiprintas dailės mokymas?
Taigi, kuo  šis  garbingą  istoriją turintis mažiausias Lietuvos miestas iki šiol traukte traukia menininkus ir todėl pulsuoja kultūra? Ar Dusetų aura pritraukia ją atitinkančius žmones, ar ją kuria ten gyvenantys žmonės? Kodėl būtent čia, mažame, nuo didžiųjų kultūros centrų nutolusiame, mieste prieglobstį rado menininkus lankančios mūzos?..

D U S E T Ų  D A I L Ė S  G A L E R I J A

 1995-aisiais, Karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną, Dusetų seniūnijos patalpose buvo atidaryta, ko gero, pirmoji meno galerija mažame mieste. Šios galerijos įsteigimo iniciatoriai – menininkai bei pedagogai: Alvy- das Stauskas, Eugenijus Raugas ir Romualdas Pučekas. Kiekvienais metais liepos 6-ąją dieną pristatomi naujausi Dusetų krašto menininkų darbai. Tokiais save laiko daugiau nei 30 su Dusetų kraštu susijusių dailininkų ir fotografų. Nuo galerijos atidarymo iki 2020-ųjų metų įvyko per 280 parodų. Savo kūrinius čia pristato ne tik Dusetų menininkai, bet ir kiti garsūs Lietuvos meno pasaulio vardai, kaip Antanas Sutkus, Rimantas Dichavičius, Valentinas Antanavičius, Algirdas Petrulis, Gražina Vitartaitė ir daugybė kitų.
Dusetų dailės galerijos menininkai ir patys nevengia savo kūrinių pristatyti svetur, jų parodos surengtos Prancūzijoje, Italijoje, Vokietijoje, Rusijoje, Latvijoje, taip pat ir įvairiuose Lietuvos miestuose. Galerijos ini- ciatyva 2008-aisiais Dusetų meninis kraštovaizdis pasipildė dar viena traukos vieta – skulptūrų parku. Čia, Sartų ežero fone, galima išvysti 25 lietuvių ir latvių menininkų kurtas skulptūras. Dusetų dailės galerija, su jai atstovaujančiais menininkais, per 25 veiklos metus yra įvertinta gausybe apdovanojimų. Naujausi galerijos pasiekimai: 2018 metais Dusetų Kultūros centras – dailės galerija pripažintas geriausiu Lietuvos kultūros centru; Tarptautinėje šiuolaikinio meno mugėje Art Vilnius 2019-aisiais žiūrovų rinktinio menininko nominaciją laimėjo Dusetų dailės galerijai atstovaujantis stiklo menininkas Remigijus Kriukas, o 2017 šią nominaciją jis pelnė kartu su žmona, Indre Stulgaite-Kriukiene; tarptautinės meninės fotografijos federacijos auksinių ženkliukų ir daugybės kitų apdovanojimų kolekciją kaupia fotografė, galerijos kuratorė Normantė Ribokaitė, o galerijos direktorius Alvydas Stauskas Lietuvos kultūros centrų asociacijos pripažintas geriausiu 2019 metų kultūros ir meno kūrėju.
Tai – toli gražu ne visi Dusetų dailės galerijos ir jos menininkų pasiekimai. Fenomenalu ne tik tai, kad vienas mažiausių Lietuvos miestų geba pritraukti tiek daug menininkų, bet ir tai, kad atokioje vietoje įsikūrusi galerija gali veikti taip kokybiškai. Dusetų dailės galerijos sėkmė intriguoja pasiaiškinti, kas visa tai lemia.

Leidinio  rengėjos : V i l n i a u s  u n i v e r s i t e t o  K o m u n i k a c i j o s  f a k u l t e t o s  t u d e n t ė s Banguolė Žalnieriūnaitė ir Martyna Žukaitė.
K ū r y b o s  k o m u n i k a c i j o s  p r o j e k t o  M E N O  F E N O M E N A S  i n i c i a t o r ė  i r  v a d o v ė – š i o  f a k u l t e t o  d o c e n t ė  d u s e t i š k ė  Jurgita Girčienė – Latvėnaitė.
Rėmėjas – Kultūros centras Dusetų dailės galerija.