Netekome Dusetų ir Zarasų krašto garbės piliečio Fausto Latėno

2020 m. lapkričio 4 d., eidamas 65 metus, mirė Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas, kompozitorius, Dusetų ir Zarasų krašto garbės pilietis Faustas Latėnas.
Faustas Latėnas gimė 1956 metų gegužės 16 dieną Dusetose. Zarasuose mokėsi M. Melnikaitės vidurinėje ir muzikos mokyklose. Baigęs aštuonias klases įstojo į Kauno J. Gruodžio aukštesniosios muzikos mokyklos Giedriaus Kuprevičiaus kompozicijos klasę, vėliau – Lietuvos muzikos akademijos prof. Eduardo Balsio kompozicijos klasę.
Nuo 1980 metų dirbo Vilniaus teatre „Lėlė“, Vilniaus mažajame teatre, Nacionaliniame dramos teatre. Ėjo kultūros viceministro pareigas, buvo ministro pirmininko patarėjas kultūros klausimais. Už muziką teatro spektakliams pelnė daug premijų ir apdovanojimų, tarp jų – Nacionalinę kultūros ir meno premiją. Per savo muzikinę karjerą sukūrė muziką daugiau nei 200 spektaklių, 40 filmų.
Faustą Latėną su gimtosiomis Dusetomis siejo glaudūs dvasiniai ir kultūriniai saitai, įvairūs meniniai bei visuomeniniai projektai. „Už nuopelnus Dusetų kraštui“ Faustas Latėnas buvo apdovanotas Dusetų krašto Garbės piliečio medaliu.
Kultūros centro Dusetų dailės galerijos kolektyvas liūdi dėl Fausto Latėno mirties ir nuoširdžiai užjaučia velionio šeimą ir artimuosius.

Su gilia pagarba ir užuojauta artimiesiems
Kultūros centro Dusetų dailės galerijos kolektyvas