Dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės atšaukiami renginiai nuo kovo 13 d. iki kovo 30 dienos.

Atsižvelgdami į 2020 m. kovo 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimtą sprendimą laikinai uždrausti masinius renginius visoje šalyje, informuojame, kad nuo penktadienio, kovo 13 d. yra sustabdomi, atšaukiami arba perkeliami visi renginiai bei užsiėmimai Kultūros centre Dusetų dailės galerijoje.

Vadovaudamasi LR sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu „Dėl koronaviruso valdymo priemonių“ Kultūros centro Dusetų dailės galerija atšaukia visus artimiausius uždarose patalpose numatytus viešus renginius. Lankytojų skaičius ribojamas. Administracijos darbuotojai maksimaliai teikia paslaugas nuotoliniu būdu – telefonu, elektroniniu paštu vengiant tiesioginio kontakto.

Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ KULTŪROS ĮSTAIGŲ VEIKLOS LAIKINO SUSTABDYMO

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimas Nr. 207 DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBIMO

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimas DĖL KORONOVIRUSO (COVID-19) VALDYMO PRIEMONIŲ (2020-03-12 Nr. V-342)

Dėl papildomos informacijos galite kreiptis – el.paštas: dusetu.galerija@gmail.com

Tel.: +37061233086;  +37038556878