Trumpametražis filmas apie tapytoją Ramunę Sladkevičiūtę-Dainienę

Filmas sukurtas Dusetų kultūros fondo iniciatyva.
Kažemėko studija, APSIDAIRYK 2020m.
Filmo direktorė Lina Brogaitė-Kažemėkienė.
Operatorius, montuotojas Gintautas Kažemėkas.
Tekstai Vilijos Visockienės ir Birutės Skaisgirienės.
Subtitrus į anglų kalbą vertė Rasa Katiliūtė-Bačiulienė.
Filme panaudota Aaron Ximm muzika.