Piešinio paroda „Ak-tas piešimas“

„Pasaulinėse dailės tendencijose pastebimas didėjantis dėmesys piešiniui, kaip meno raiškos formai. Vienas svarbiausių parodos tikslų – išplėsti tradicinio piešinio sampratą ir ieškoti sąlyčio taškų su šiuolaikinio meno procesais. Įdėmiai žvelgdami į natūrą, dailininkai atranda netikėtų jos transformavimo aspektų, suteikiančių peno minties ir formų vystymui, individualios fantazijos bei intelektualinių koncepcijų plėtrai. Nepretenzinga klasikinė piešinio technika leidžia pasireikšti didžiulei meninio mąstymo įvairovei, kuri apima tiek detalizuotą, tonų ir pustonių prisodrintą realistinį vaizdą, tiek baltos erdvės bei linijinių užuominų kalbą.“ Menotyrininkė Gražina Gurnevičiūtė

Gegužės 7 dieną piešinio parodos „Ak-tas piešimas“ atidaryme dalyvavo gausus autorių būrys iš Vilniaus – Lietuvos dailininkų sąjungos individualistų sekcijos nariai. Parodoje dalyvauja Viktoras Binkis, Violeta Gaidamavičiūtė-Kisielienė, Gražina Gurnevičiūtė, Aleksandras Guščenko, Virginija Kalinauskaitė, Vladas Liatukas, Rimutė Mačiulytė, Rimas Olšauskas, Romualdas Radzevičius, Lukas Stanionis, Marius Strolia, Viktoras Šocikas, Jurga Tevelienė, Valerijus Zubriakovas. Kęstutis Musteikis prisistato ne tik piešinius, bet ir eksponuoja savo minimalistines akmens skulptūras – moters aktus, darniai įsiliejančias į bendrą parodos vaizdą.
Parodos kuratorė Violeta Gaidamavičiūtė-Kisielienė pristatė dalyvius, dėkojo Kultūros centro Dusetų dailės galerijos direktoriui Alvydui Stauskui (taip pat priklausančiam individualistų sekcijai) už suteiktą galimybę eksponuotis, Alvydui Šeikui – už paramą organizuojant parodą, papasakojo apie parodos koncepsiją: „Kiekvieną savaitę mūsų studijoje Vilniuje susirenka profesionalūs dailininkai ir lavina ranką bei piešimo mąstymą. Mums svarbiausia yra meistriškumas, bet meistriškumas ne amato prasme, o meistriškumas būti savimi, būti savitu. Antras svarbus dalykas – piešinio brangumas, nes manome, kad brangiausia dalis yra vizija. Trečia, man svarbiausia dalis – kiek toli mato dailininkas. Šios dalys ir lėmė parodos piešinių atranką.“
Įžvalgomis apie parodą pasidalino menotyrininkė Gražina Gurnevičiūtė: „Tai yra savotiškai netradicinė paroda, nes čia eksponuojamas piešinys ir tai skamba paradoksaliai, nes piešinys yra pati seniausia meno rūšis žemėje. Deja, ji ilgus metus labai nepelnytai buvo pamiršta, juk dailininkai piešinį dažniausiai laiko tik pagalbine priemone. O dabar prasideda šios meno rūšies  atgimimas – piešiniu galima perteikti viską, bet kokią idėją, jo galimybės labai didelės ir šią žinią turėtume skleisti kuo plačiau. Ši paroda rodo piešinio įvairovę – čia matome ir akademinį piešinį, ir modernų, ir abstraktų.“ Menotyrininkė palinkėjo, kad ateityje piešimo parodos turėtų tapti tradicinės ir reguliarios, jai pritarė ir A. Stauskas, išreiškęs mintį, kad galbūt mūsų krašte galėtų vykti akto piešimo ir tapybos plenerai.
Iš Dusetų krašto kilęs Alvydas Šeikus padėkojo individualistų sekcijos nariams, kad šie jį priėmė į piešimo užsiėmimus: „Vaikystėje tėvas nupirko čekiškų pieštukų rinkinį ir aš juos į mokyklą nešdavausi kiekvieną dieną. Kai tik atidarydavau portfelį – jie man taip pakvipdavo! Tas pieštuko kvapas lydėjo visą gyvenimą ir dabar jūsų dėka jis sugrįžo, ir ne vienas, o kartu su baltu popieriaus lapu…“
Architektas Kęstutis Kisielius prisiminė, kaip prieš 10 metų jis Dusetų K. Būgos gimnazijos moksleiviams pasakojo apie architektūrinius projektus, kurie taip pat prasideda piešinyje.
Dailininkas Marius Strolia jau seniai žavisi garsios archeologės Marijos Gimbutienės archeomitologijos studijomis, tad neolitinė deivių skulptūrėlė, mitologiniai motyvai dažnai atsispindi jo kūryboje.
Dusetų dailės galerijos dailininkas, skulptorius Algirdas Gaižauskas pasidžiaugė, kaip smagu susitikti studijų laikų draugus, jau pasiekusius profesinių aukštumų, pasveikino juos su puikia paroda, kurioje eksponuojami piešiniai visų yra skirtingi, bet apjungti emocionalumo, lakoniškumo, meistriškumo.
Parodos dalyviams įteiktos atminimo dovanos – neseniai išleistas katalogas „Žirgas fotografijoje“. Galbūt tobulo gyvūno nuotraukos dailininkams taps dar vienu įkvepiančiu simboliu būsimuose jų piešiniuose.   

Parodą galima apžiūrėti iki birželio 2 d.
Organizatorius – Lietuvos dailininkų sąjungos individualistų sekcija

Vilija Visockienė
Nuotr. autorės, Alvydo Stausko, Normantės Ribokaitės