Alvydui Stauskui įteikta Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos premija už aktyvią kūrybingą veiklą kultūros centruose

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje gruodžio 15-ąją reprezentacinėje Baltojoje salėje įteiktos kasmetinės premijos nusipelniusiems menininkams, kultūros darbuotojams, etninės kultūros puoselėtojams.

„Tikram kultūros ir meno žmogui save įvertinti yra labai sunku, nes jis stengiasi būti kiek atokiau, nekonkuruoti su kitais, nesiekia įvertinimų, jis tiesiog dirba kūrybinį darbą, kuris dažnai būna nepastebėtas ir neįvertintas. Man ypatingai džiugu, kad pradėdama dirbti kultūros ministre galiu pasveikinti kultūros ir meno šviesos nešėjus“, – sveikindama premijų laureatus sakė kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson.

 Premija už aktyvią kūrybingą veiklą kultūros centruose įteikta menininkui, Kultūros centro Dusetų dailės galerijos direktoriui Alvydui Stauskui. Alvydo Stausko kandidatūrą minėtai premijai pateikė Zarasų rajono savivaldybės meras Nikolajus Gusevas, rekomendacijas parengė Zarasų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyrius bei Dusetų seniūnijos ir parapijos bendruomenė. Mūsų krašte A. Stauskas sėkmingai vadovauja specializuotam antros kategorijos Dusetų kultūros centrui, aptarnaujančiam trijų kaimiškų seniūnijų (Antalieptės, Antazavės ir Dusetų) gyventojus Zarasų rajone bei skleisdamas vizualiuosius menus visame Zarasų krašte.

Profesionalaus menininko aktyvus darbas kultūros centre, jo meninis skonis, aukšti kokybės reikalavimai sudaro puikias sąlygas ir kitiems kultūros specialistams, bendruomenės nariams atpažinti kokybišką kultūrą ir siekti aukštų rezultatų. Siekiame, kad Alvydo Stausko pavyzdys, kai dirbama savo gimtojo krašto labui, įkvėptų Lietuvos jaunimą. Daugelis profesionalių menininkų, laisvų kūrėjų vengia veikti vietos kultūros institucijose, ar nenori būti su jomis identifikuojami, kad jų veiklos nesietų su regioniniu lygmeniu, tačiau Alvydo Stausko asmenybė įrodo, jog aktyvi profesionalaus kūrėjo veikla leidžia pasiekti puikių rezultatų regionuose. Daug įdomių kūrėjų pamėgo Zarasų krašto peizažą, čia gyvena ir kuria ne vienas iškilus Lietuvos menininkas, tačiau Alvydas Stauskas išsiskiria tuo, jog savo kūrybinėmis jėgomis kuria gražesnį gyvenimą savo krašto žmonėms, puošia jų kasdienybę ir skatina pažinti.

Zarasų kraštas didžiuojasi Alvydo Stausko aktyvios veiklos rezultatais: Dusetų mieste saugomos vaizduojamųjų menų tradicijos, puikiai, jau penkerius metus veikia naujas Dusetų kultūros centras, miestą garsina profesionalių menininkų parodos Dusetų dailės galerijoje, įkurtas skulptūrų parkas – pamėgta erdvė poilsiui ir kūrybai tiek vietos bendruomenei, tiek lankytojui iš svetur, išplėtotos kokybiškos kultūrinės veiklos viename didžiausių Lietuvos respublikinėse ristūnų žirgų lenktynėse ,,Sartai“ (Aukštaitijos regiono mėgėjų meno programa, sertifikuotų tautodailės gaminių konkursas, profesionalaus meno koncertai vakaro programoje, vaizduojamųjų menų projektas ,,Žirgas dailėje ir tapyboje“, kasmet išleidžiami katalogai). Ypač vertiname Zarasų krašto identitetą formuojančią Alvydo Stausko veiklą – tradicinio tarptautinio plenero ,,Zarasai – ežerų kraštas“ organizavimą nuo 2011 m. Minėtame plenere jau dalyvavo per aštuoniasdešimt menininkų iš daugiau kaip dešimties šalių, sukaupta per septyniasdešimties profesionalių menininkų kūrybos darbų kolekcija, kuriai pristatyti planuojama įrengti specialias erdves. Alvydo Stausko autoritetas ir vadybinis talentas sudaro sąlygas minėtame plenere suburti garsius Lietuvos, Latvijos, Baltarusijos, Gruzijos, Rusijos, Lenkijos, Vokietijos ir kitų šalių menininkus. Alvydas Stauskas įvertintas savo krašte, jam skirta Zarasų rajono savivaldybės kultūros ir meno premija.

Dusetiškis Alvydas Stauskas ne tik profesionalus Lietuvos menininkas, akvarelininkas, tapytojas, fotografas, iškilios Lietuvos menininkų Stauskų dinastijos tradicijų tęsėjas, bet ir aktyvus vietos bendruomenės veikėjas, asociacijos Dusetų seniūnijos ir parapijos santalka valdybos narys, įvairių meninių ir kultūrinių iniciatyvų pradininkas Dusetų mieste. Aktyvi Dusetų dailės galerijos veikla, kuriai nuo 1995 m. vadovauja Alvydas Stauskas, pritraukia į Dusetų ežeringą kraštą užsienio svečius, Lietuvos turistus, o kūrybinga profesionalaus meno sklaidos programa naujame Dusetų kultūros centre nuo 2012 metų sukviečia lankytojus ne tik iš Zarasų rajono, bet ir iš aplinkinių Utenos, Rokiškio savivaldybių miestelių ir kaimų. Profesionali menininko kompetencija ir aktyvi Kultūros centro – galerijos vadyba sukuria nestandartinių sprendimų grandį, kurios rezultatas – aktyvi įvairiapusė profesionalaus meno sklaidos programa nedideliame Lietuvos mieste Dusetose. A.Stauskas puoselėja ne tik profesionalų meną (dailę, fotografiją, klasikinę muziką, džiazą, teatrą), bet ir sudaro sąlygas vietos bendruomenės gyventojų kūrybingumui ugdyti, aktyviai bendradarbiauja su Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos bendruomene, organizuojami kino meno, teatro sklaidos renginiai moksleiviams, įvairūs susitikimai ir teminės šventės, kartu su Dusetų seniūnijos ir parapijos santalkos nariais kasmet organizuojama kelių dienų Dusetų kraštiečių sueiga.

Alvydas Stauskas kasmet dalyvauja profesionalių Lietuvos fotografų, dailininkų pleneruose, rūpinasi Dusetų krašto menininkų kūrybos sklaida Lietuvoje ir užsienyje. A. Stauskas įvairių tarptautinių kultūros projektų dalyvis nuo 2002 m.: ekspertas tarptautiniame projekte ,,Jaunas menas“ (vėliau ,,Mode H“) 2005 – 2010 m., ekspertas projekte ,,Kultūros kelio ,,Vaizduojamųjų menų žydų kultūros kelias: Y.Penas ir jo mokiniai“ 2013 – 2015 m.

Sveikiname! Linkime ir toliau tikėti savo misija ir puoselėti gimtąjį kraštą.

Informaciją pateikė Zarasų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyrius

Sauliaus Gruodžio nuotraukos