Dusetų dailės galerijos menininkų paroda

Liepos 1 d. vykusioje XIII Dusetų kraštiečių šventėje Dusetų dailės galerijoje atidaryta tradicinė Dusetų krašto menininkų paroda „Galerijai dvidešimt du“. Galerijos direktorius Alvydas Stauskas gausiai susirinkusiems žiūrovams pristatė šioje parodoje dalyvaujančius menininkus – čia gyvenančius, dirbančius, vasarojančius, iš čia kilusius arba čia besimokiusius. Parodoje tapybos, akvarelės, meninio stiklo, skulptūros, tekstilės darbus pristato 18 dailininkų – Edmundas Broga, Danguolė Brogienė, Žydrūnas Dainys, Rūta Eidukaitytė, Algirdas Gaižauskas, Violeta Gasparaitis, Remigijus Kriukas, Brigita Pučekaitė, Romualdas Pučekas, Eugenijus Raugas, Šarūnas Sauka, Nomeda Saukienė, Ramunė Sladkevičiūtė-Dainienė, Alvydas Stauskas, Eglė Lipeikaitė, Indrė Stulgaitė-Kriukienė, Laima Tubelytė-Kriukelienė, Liliana Žutautienė. Fotografijos darbus rodo 8 fotomenininkai – Regina Barzdaitė, Vytautas Dagelis, Dainius Dirgėla, Normantė Ribokaitė, Benjaminas Sakalauskas, Genadijus Kovaliovas, Sigitas Kondratas,Vilija Visockienė.
A. Stauskas pasidžiaugė, kad šie metai Kultūros centrui Dusetų dailės galerijai ypatingi – tarptautinėje šiuolaikinio meno mugėje „ArtVilnius‘17“ ji pateko į geriausių galerijų septintuką, taip pat pelnė „Rinktinės žiūrovų galerijos“ nominaciją. Dusetų dailės galerijos pristatytas menininkų duetas – Remigijus Kriukas ir Indrė Stulgaitė-Kriukienė be konkurencijos tapo „Žiūrovų rinktiniais menininkais“.
Dusetų krašto menininkus su svariais apdovanojimais pasveikino Dusetų seniūnas Saulius Kėblys. Jų būta gausių ir reikšmingų: Dominyko Bukonto premija įteikta dailininkui pedagogui Romualdui Pučekui už reikšmingą indėlį, formuojant kūrybingą jaunąją kartą, saugant gimtojo krašto kultūrinį tapatumą. Dailininkui Šarūnui Saukai Šv. Kristoforo statulėlė įteiktą už Veidą. Už nuopelnus Lietuvos kultūrai ir menui Vyriausybės kultūros ir meno premija skirta dailininkei, Dusetų meno mokyklos dailės mokytojai Nomedai Saukienei. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos premija už aktyvią kūrybingą veiklą kultūros centruose įteikta menininkui, Kultūros centro Dusetų dailės galerijos direktoriui Alvydui Stauskui. Tarptautiniuose fotografijos konkursuose Dusetų vardą nepaliaujamai garsina ir laurus skina Dusetų dailės galerijos fotomenininkė Normantė Ribokaitė.
Seniūnas paminėjo, kad dabar Dusetas žmonės iš kitų Lietuvos vietų jau žino ne tik kaip kraštą, kuriame vyksta Sartų lenktynės, bet ir kaip menininkų miestą.
Pasibaigus oficialiai parodos atidarymo daliai, E. Raugas pagrojo keletą savo kūrybos muzikinių improvizacijų. Dusetų naujakuriai Lina ir Gintas Kažemėkai įteikė seniūnui S. Kėbliui ir Dusetų dailės galerijos direktoriui A. Stauskui po kepalą skanios duonelės.
Gausi, įdomi, intriguojanti paroda veiks iki rugpjūčio 19 d. – užsukite, pamatykite savo akimis, išgirskite savo širdimi. Tikrai nepasigailėsite!

Vilija Visockienė

Nuotr. autorės