Dusetų krašto fotografai

Kultūros centras Dusetų dailės galerija, 2012
Sudarė Alvydas Stauskas.
Maketavo Rima Simanavičienė.
UAB „Utenos Indra“, 2012, 48 p., ISBN 978-609-455-092-8.
Leidinyje pristatyti Dusetų krašto fotografų Reginos Barzdaitės, Ramunės Sladkevičiūtės-Dainienės, Klaudijaus Driskiaus, Sauliaus Gruodžio, Zigmanto Joniko, Algirdo Kairio, Genadijaus Kovaliovo, Normantės Ribokaitės, Benjamino Sakalausko, Alvydo Stausko, Alvydo Urbano, Vilijos Visockienės, Lino Žukausko darbai.