Kultūros centrui Dusetų dailės galerijai – reikšmingas valstybinis apdovanojimas

 

Kovo 7 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro Mindaugo Kvietkausko įsakymu paskirtos premijos geriausiems 2018 metų kultūroms centrams. Antrosios kategorijos premija už puikią veiklą, sugebėjimą telkti bendruomenes kūrybai ir bendrai veiklai apdovanotas Kultūros centras Dusetų dailės galerija. Kasmet Kultūros ministerija skiria tris skirtingų kategorijų premijas už pastarųjų penkerių metų aktyvią, kūrybingą ir novatorišką veiklą.
Gegužės 9 d. Kultūros centre Dusetų dailės galerijoje vyko apdovanojimo „Geriausias 2018 metų kultūros centras“ įteikimo ceremonija.
Renginį pradėjęs Kultūros centro Dusetų dailės galerijos direktorius A. Stauskas savo kalboje džiaugėsi tokiu neeiliniu įvertinimu, dėkojo visiems – kolegoms, bendruomenei, įstaigų vadovams ir jų kolektyvų nariams – kurie bendradarbiauja, palaiko, remia, dirba kartu, nes tik bendromis pastangomis galima pasiekti tokių puikių rezultatų. Ypatingus padėkos žodžius jis skyrė Zarasų rajono savivaldybei, visapusiškai remiančiai jau 24 metus, nuo pat dailės galerijos įkūrimo pradžios.
Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktorius Saulius Liausa ir Kultūros ministerijos Kultūrinės edukacijos politikos skyriaus Vyriausioji specialistė Birutė Kazlauskienė Kultūros centro Dusetų dailės galerijos direktoriui Alvydui Stauskui įteikė Lietuvos Kultūros ministerijos diplomą „Geriausias 2018 metų kultūros centras“.Kazlauskienė kalbėjo, kad nepastebėti ir neįvertinti šios kultūros įstaigos buvo neįmanoma: „Sakoma, kad yra žmonės, kurie ieško gražių vietų, ir yra žmonės, kurie jas kuria. Čia dirba kūrybiški, atsakingi, su meile atiduodantys energiją ir laiką darbui žmonės. Ačiū, kad jūs esate, ačiū, kad dalinatės visu tuo grožiu. Vienintelis mano prašymas – nesustokite kurti!“Liausa prisipažino labai nustebintas gerąja prasme: „Nustebinot, tikrai nesitikėjau pamatyti tokių šviesių, erdvių, pritaikytų visoms veikloms ir žmogaus patogumui kultūros rūmų. Tai yra esmė – kultūra žmogui turi būti pagrindas, kur tas žmogus begyventų. Jūsų išskirtinis bruožas – natūralumas ir jaukumas. Jauku būtent dėl čia kuriančių žmonių. Dėl didelės konkurencijos būti geriausiems nėra lengva, tačiau noriu palinkėti, kad ir išliktumėt geriausiais, pirmiausiu sau, savo bendruomenei, nes ji yra didžiausias vertintojas.“
LR Seimo narys Vytautas Juozapaitis sakė, kad „Kultūros centras Dusetų dailės galerija – geriausias pavyzdys, kaip gyvenant atokioje Lietuvos vietoje, centre gyvenantiems tik seilė nutįsta, kai jie atvažiuoja ir pamato, kaip jūs čia gyvenat. Svarbiausia, kad mus visus jungia žmonės ir tie žmonės liudija ne žodžiais, bet savo darbais.“
Dusetiškius sveikino Zarasų rajono savivaldybės meras Nikolajus Gusevas, administracijos direktorius Benjaminas Sakalauskas. Jie džiaugėsi, kad Dusetose sukurta puiki materialinė bazė. Prieš dvidešimt ketverius metus, kai daug kultūros namų buvo uždarinėjama, Zarasų krašte tada buvo pastatyta nauja meno šventovė ir šiandien ji garsina šį kraštą. Kultūros namai aprūpinti puikia materialine baze, kultūros darbuotojai, meno saviveiklos entuziastai turi galimybę kokybiškai dirbti, puoselėti ir saugoti kultūrą. „Labai džiugu, kad šis Kultūros centras, – kalbėjo meras Nikolajus Gusevas, – yra žinomas, girdimas ir matomas visoje mūsų šalyje ir užsienyje“. Šio aukšto apdovanojimo proga meras linkėjo visiems šio krašto kultūros darbuotojams kūrybiškumo, susitelkimo bei energijos ir įteikė padėką visam kolektyvui, taip pat padėkas A. Stauskui – „Už aktyvią, kūrybingą, novatorišką vadybinę veiklą pelnius garbingą apdovanojimą „Geriausias 2018 metų kultūros centras“ ir kultūrinės veiklos vadybininkei Rimai Simanavičienei.
Šventėje pačius nuoširdžiausius, šilčiausius žodžius išsakė didžiulis būrys svečių: TS-LKD Zarasų skyriaus pirmininkas, Zarasų savivaldybės tarybos narys Rimantas Jurevičius, LR Seimo nario Algimanto Dumbravos padėjėja Regina Račkauskienė, Dusetų klebonas kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas, Zarasų kultūros centro direktorius Aurimas Gudas, direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai Jūra Nastajienė, Baisogalos kultūros centro direktorė Justė Juškaitė, Rokiškio kultūros centro direktorė Vaiva Baltrūnaitė Kirstukienė, Molėtų kultūros centro direktorė Inga Narušienė, Radviliškio kultūros centro direktorė Indrė Ginkevičienė, Kultūros centrų asociacijos prezidento pavaduotoja, Anykščių kultūros centro direktorė Diana Petrokaitė, Dusetų seniūnas Saulius Kėblys, Dusetų seniūnijos ir parapijos bendruomenės santalkos pirmininkė Aldona Žiliukienė, Sadūnų kaimo bendruomenės pirmininkė Regina Macijauskienė, Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos direktorius Gintautas Kuzma ir pavaduotoja Vanda Normantienė, Dusetų sporto klubo „Ainiai“ prezidentas Eugenijus Deksnys, Dusetų meno mokyklos direktorė Dalia Deinienė, Zarasų krašto muziejaus direktorės pavaduotoja Daiva Juršienė, Zarasų viešosios bibliotekos direktorė Danutė Karlienė, UAB „Utenos Indra” savininkai Žaneta ir Antanas Kibickai, Zarasų rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė Vilhelmina Dubnikova.
Taigi galima drąsiai didžiuotis Kultūros centro Dusetų dailės galerijos meno kolektyvais, menininkais, kurių darbo ir entuziazmo dėka sėkmingai vykdoma įvairiapusė veikla – etninės kultūros populiarinimas, profesionaliojo meno sklaida, mėgėjų meno kolektyvų veikla, kūrybiniai mainai, įgyvendinami kultūros projektai, organizuojami tarptautiniai, regioniniai festivaliai, renginiai bei šventes, bendradarbiaujama su vietos, regiono, Lietuvos bei užsienio organizacijomis.
Kultūros centro Dusetų dailės galerijos veikla išsiskiria kūrybingumu ir novatoriškumu. Dusetose organizuojamos Lietuvos ir tarptautinės dailės ir fotografijos parodos, plenerai, simpoziumai, leidžiami informaciniai leidiniai, meno albumai. Centro darbuotojai rengia turiningus muzikos koncertus, įdomius susitikimus su žymiais žmonėmis. Dusetiškius kultūros centras džiugina turiningais vakarais, vakaronėmis, čia minimos atmintinos datos, šventės, rodomi kino filmai. Dusetų scenoje žmonės pamatė daug žinomų spektaklių, čia koncertavo daug atlikėjų, savo meistriškumą demonstravo daug aktorių. Kultūros centras populiarina ir puoselėja etninę kultūrą, saugo ir garsina šio krašto tradicijas.
Kultūros centre Dusetų dailės galerijoje ir jo filialuose Antazavėje bei Antalieptėje veikia 14 saviveiklos kolektyvų – vaikų ir suaugusiųjų folkloro, vokaliniai ansambliai, moterų choras, mėgėjų teatras. Per 24 veiklos metus Kultūros centre surengta beveik 300 parodų, išleista daugiau nei 20 leidinių apie jo veiklą, menininkus, parodas. Galerijos dailininkai aktyviai dalyvauja įvairiuose pleneruose, simpoziumuose Lietuvoje bei užsienyje, meno mugėje „ART Vilnius“, patys rengia plenerus. Dailės galerijos iniciatyva 2008 m. Dusetose pradėtas kurti skulptūrų parkas. Aktyvių, meną mylinčių žmonių pastangos davė puikius rezultatus – Kultūros centras Dusetų galerija tapo žinomu kultūros ir meno židiniu ne tik Zarasų krašte, bet ir mūsų šalyje.
Kultūros centro Dusetų galerijos veiklą garsina daug tikrų profesionalaus meno atstovų. Galerijos dailininkas Romualdas Pučekas apdovanotas Dominyko Bukonto premija už aktyvią visuomeninę veiklą kultūros ir meno srityse. Kultūros centro Dusetų dailės galerijos direktoriui Alvydui Stauskui įteikta premija už aktyvią kūrybingą veiklą. Dailininkės Nomedos Saukienės kūryba įvertinta Vyriausybės kultūros ir meno premija. Zarasų rajono savivaldybės Kultūros ir meno premija skirta Kultūros centro Dusetų dailės galerijos meno vadovei Janinai Kaškauskienei, fotomenininkei, Kultūros centro Dusetų dailės galerijos parodų kuratorei Normantei Ribokaitei.  Kultūros centro Dusetų dailės galerijos mėgėjų meno kolektyvo vadovė Dalia Paliūnienė gavo Nacionalinio kultūros centro apdovanojimus už I kategorijos vaikų ir jaunimo folkloro kolektyvo „Ramtatūris“ dalyvavimą Lietuvos šimtmečio dainų šventėje „Vardan tos…“ Šiais metais Dusetos tapo Lietuvos mažąja kultūros sostine – tai didelis ir Kultūros centro Dusetų dailės galerijos įnašas.
Svečiams buvo parodytas nuotaikingas šventinis koncertas, kuriame dalyvavo Kultūros centro Dusetų dailės galerijos kolektyvai: Antalieptės moterų vokalinis ansamblis( vad. Loreta Alaunienė), Antazavės tradicinė kapela (vad. Dalia Deinienė), Dusetų moterų ansamblis „Svaja“ ir  Dusetų moterų choras „Versmyna“ (vad. Margarita Simokaitytė), Dusetų kaimo kapelos muzikantai, Dusetų folkloro ansamblis „Du sietai“ bei vaikų folklorinis ansamblis „Sartukas“ (vad. Sigita Gudonienė), vokalinis ansamblis trio, tradicinė kapela „Sadūnai“ (vad. Ramūnas Lisinskas).
Renginį prasmingai reziumavo renginio režisierė, vedėja Margarita Simokaitytė: „Džiaugiamės, kad buvome pastebėti ir įvertinti. Be Jūsų nebūtų mūsų, nuoširdus visiems ačiū, mielieji!“ ir gausaus žiūrovų būrio sudainuota „Ilgiausių metų!“ visam Kultūros centro Dusetų dailės galerijos kolektyvui.

Vilija Visockienė
Nuotr. autorės