Lietuvos Nepriklausomybės dienos šventiniai renginiai

,,Iš praeities stiprybę semiam…“

Šiųmetė Kovo 11-oji, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena, Antalieptėje buvo šauni! Šventės proga daugiafunkciniame centre pristatėme Antalieptės kaimo bendruomenės 2017 m. sieninio kalendoriaus priedą-knygelę ,,Iš praeities stiprybę semiam…“, pasidalijome valstybingumo šimtmečiui paminėti skirtomis idėjomis, susibūrę į 5 komandas susirungėme tikrindami žinias tradicinėse ,,Protų kovų 2017“, klausėmės lituanistės Danutės Rubliauskienės pranešimo apie Karaliaučiuje išspausdintą pirmąją lietuvišką knygą Martyno Mažvydo „Katekizmą“ bei paminėjome jos išleidimo 470 metines. Iš karto po šio pranešimo buvo klausimų turas, kurio nugalėtojams apdovanojimus įsteigė visoje Lietuvoje žinomas Antalieptėje gyvenantis medžio drožėjas Pranciškus Savickas. Jo išdrožti Lietuvos herbas ir himnas įteikti Reginos ir Petro Markelių šeimai iš Purvynės kaimo, nes jų sūnūs Darius ir Petras finansavo renginyje pristatytos knygelės leidybą.

,,Protų kovose 2017“ užtikrintai nugalėjo ,,Lūžų“ komanda, kurios sudėtyje buvo ir daugiau nei 50 metų darbo stažą turinti bibliotekininkė Janina Mieželienė. Garbingą antrąją vietą užėmė ,,Optimistai“ su Antalieptėje žinoma Baba. Nuo šios komandos tik keliais taškais atsiliko trečiaisiais likęs Antalieptės jaunimėlis. Ketvirtoji – Purvynės ir Naršėnų kaimų bendruomenės komanda, o penktieji – pirmosiomis komandos narių vardų raidėmis pasivadinusi ,,DARM“. Pastarajai komandai nepavyko užimti aukštesnės pozicijos kovose, bet ji iškovojo pergalę specialiajame ture, kuriame reikėjo atsakyti į Teresės Laimutės Vasauskienės klausimus iš Antalieptės, Lietuvos ir pasaulio istorijos. Šio turo komandai – nugalėtojai įteiktas Guntulių kaimo bendruomenės įsteigtas piniginis prizas.

Nuoširdžiai dėkoju Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos šventės rėmėjams: Zarasų rajono savivaldybei, Lietuvos Respublikos Seimo nariui Algimantui Dumbravai, Zarasų rajono savivaldybės tarybos nariui Domijanui Popovui, Zarasų VVG, Žmonių su negalia sąjungai, Antalieptės, Guntulių bei Purvynės – Naršėnų kaimų bendruomenėms, medžio drožėjui Pranciškui Savickui.

Antalieptės bibliotekos

Bibliotekininkė Olga Raugienė

Kovo 11-oji Dusetose

1990 metų kovo 11 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo aktą, kuriame rašoma, kad atstatomas 1940 m. svetimos jėgos panaikintas Lietuvos Valstybės suvereninių galių vykdymas ir Lietuva nuo šiol yra nepriklausoma valstybė. Tai buvo itin reikšminga diena tiek Lietuvos gyventojams, tiek pačiai šalies istorijai, įnešusi naujų vėjų ir vilčių žmonių gyvenimuose.

Kovo 11d. renginiai Dusetose prasidėjo Šv. Mišiomis Dusetų Švč. Trejybės bažnyčioje. Iš ten žmonių eisena su giesmėmis pajudėjo į Nepriklausomybės aikštę, kurioje sugiedojus tautišką giesmę, buvo iškelta Lietuvos trispalvė. Ši garbė buvo patikėta buvusiam Dusetų vandenų ūkio darbuotojui Petrui Liesiui. Dusetų Nepriklausomybės aikštės paminklas buvo atstatytas visuomeniniais pagrindais ir svarbiausias darbų vykdytojas buvo P. Liesis su savo bendradarbiais. Taip pat šis žmogus savo asmeniniuose archyvuose sukaupė ir išsaugojo neįkainojamus dokumentus, liudijančius visą dusetiškių nueitą kelią atstatant Nepriklausomybės paminklą.
Vėliau visi rinkosi Kultūros centre Dusetų dailės galerijoje, kur įvyko šventinis minėjimas. Jo metu sveikinimo žodžius tarė Zarasų rajono mero pavaduotojas Arnoldas Abramavičius, Dusetų seniūnas Saulius Kėblys, Dusetų Švč. Trejybės bažnyčios parapijos klebonas kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas.
Šventės proga įspūdingą koncertą dusetiškiams surengė Kauno miesto tautinio meno ansamblis „Ratelinis“ (meno vadovė – Margarita Tomkevičiūtė, vokalo vadovė – Rinalda Burinskienė, kapelos vadovas – Justinas Buta.) „Ratelinis“ puoselėja ir populiarina tautinę muziką, dainas ir šokius. Kolektyvas vienija apie 40 įvairių profesijų šokio, dainos ir muzikos mylėtojų. Tautinio meno ansamblis „Ratelinis“ reprezentuoja Kauno miestą bei pristato savo šalies meną užsienyje. Yra aplankęs ne vieną užsienio šalį bei dalyvavęs festivaliuose Lenkijoje, Vokietijoje, Suomijoje, Sankt Peterburge, D. Britanijoje, Kaliningrade, Slovėnijoje, Italijoje.
Ansamblis – nuolatinis Liaudies kultūros centro organizuojamų konkursų, festivalių, apžiūrų dalyvis. Yra iškovojęs ne vieną aukštą apdovanojimą: 2006 m.- respublikiniame vyresniųjų liaudiškų šokių kolektyvų konkurse ,, Iš aplinkui“ užimta II vieta, o 2008 m.-– I-oji vieta, tarptautiniame tautinių šokių grupių ir ansamblių konkurse – festivalyje ,,Klumpakojis 2006“ – I vieta, 2010 m.- respublikiniame liaudiškų šokių ansamblių konkurse ,,Kadagys” – II vieta, 2012 m. – konkursiniame sambūryje „Iš aplinkui“ – iškovotas laureato vardas. 2012 m. Tautinio meno ansamblis ,,Ratelinis“ ir meno vadovė Margarita Tomkevičiūtė pripažinti geriausiu mėgėjiško meno kolektyvu ir vadovu – nominuoti „Aukso Paukšte“. 2014 m. ansamblis šventė savo veiklos 25 metų jubiliejų.

Vilija Visockienė

Nuotr. Alvydo Stausko