Tekstilės parodoje – mūsų laikmečio ženklai

Spalio 20 d. Dusetų dailės galerijoje atidaryta konkursinė šiuolaikinės tekstilės paroda „Tradicija ir dabartis. Tautinio ornamento interpretacija šiuolaikinėje tekstilėje“.
Paroda organizuojama projekto „Kitokia tekstilė“ kontekste, kurį nuo 2009 m. kasmet rengia Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyriaus Tekstilės sekcija. Pagrindinis projekto tikslas ir misija – skleisti tekstilės meno idėjas Lietuvos ir kaimyninių šalių regionuose, įsikūrusiuose atokiau nuo kultūros ir meno centrų.
Parodos dalyvės: Liucija Banaitienė, Danguolė Brogienė, Zinaida Dargienė, Gitana Evseičikaitė, Danutė Ona Jonelienė, Greta Kardišiūtė, Virginija Kirvelienė, Gražina Martinkevičiūtė, Birutė Sarapienė, Genovaitė Sasnauskienė, Aušra Sedlevičiūtė, Marijona Sinkevičienė, Danutė Valentaitė. Šios grupės branduolį sudaro Kaune gyvuojančios tekstilės dailininkių grupės „Esame“ (Entuziastų sąjunga atvirose menui erdvėse), įkurtos 2006 m., narės. „Autorės priklauso įvairioms kartoms bei tekstilės mokykloms, turi skirtingų kūrybinių interesų. Dailininkių įkvėpimo šaltiniai – visa, ką galima pasisemti iš praeito laiko ir šiandienos: nuo baltiškosios mitologijos fragmentų iki avangardo apraiškų. Visos dailininkės skatinamos laisvai spręsti kūrybinius užmanymus pagal savo meninius įsitikinimus, o ne vyraujančias tekstilės meno madas. Tarnystę krašto kultūrai dailininkės suvokia mobiliai, net „misionieriškai“ – jos daug keliauja ir vykdo vieną esminių savo įžadų – kuo plačiau skleisti tekstilės meną, lavinti regionų auditoriją.“ (Menotyrininkė Kotryna Džilavjan).”
Atidarymo metu parodos dalyves ir žiūrovus pasveikinęs Kultūros centro Dusetų dailės galerijos direktorius Alvydas Stauskas džiaugėsi gražia ekspozicija, o ypač tuo, kad turime galimybę matyti būtent tekstilės meno parodą, kurios pas mus nėra dažnos. Kartu su menininkėmis atvykęs Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyriaus pirmininkas Eugenijus Nalevaika, šio projekto vadovė Birutė Sarapienė pasakojo, kad tokios išvažiuojamosios parodos sudaro galimybę aplankyti visus, net atokiausius Lietuvos kampelius. Neapsiribojama vien mūsų šalimi – grupės „Esame“ parodos buvo rengtos ir Latvijoje, Lenkijoje, Kaliningrade. Parodų atidarymo metu susipažįstama, bendraujama, kalbamasi su vietos gyventojais, kurie labai šiltai priima menininkes, domisi jų kūryba. Ir Dusetose savo įspūdžiais, amato bei kūrybos paslaptimis su smalsiais žiūrovais dalinosi atvykusios dailininkės G. Kardišiūtė, G. Sasnauskienė, D.Valentaitė. Kiekviena projekte dalyvaujanti kūrėja turi savitą požiūrį, mylimą tekstilės techniką. Jos gilinasi į baltų simboliką, semiasi idėjų iš mūsų liaudies raštų, derina protėvių patirtį su šiuolaikinėmis technologijomis. Pastarųjų parodoje netrūksta – skaitmeninė spauda ant tekstilės, drobės, tekstiliniai atspaudai nuo įvairių paviršių ne tik palengvina ir paspartina kūrėjų darbą, bet ir suteikia plačiausias galimybes įgyvendinti savo sumanymus, taupyti laiką. Kartais tokiuose ieškojimuose jau sunku įžvelgti tai, ką tradiciškai laikome tekstile, tačiau tai intriguoja ir skatina išlaisvinti fantaziją nuo nusistovėjusių stereotipų.

Iš parodos anotacijos:
Kiekvienas žmogus yra tam tikros tautos dalis. Tautybė bei tautiškumas yra įgimtos vertybės, tačiau jos negali būti traktuojamos kaip savaime suprantamos. Jas reikia nuolat puoselėti tam, kad augtų, plėstųsi, tvirtėtų. Šiuolaikinės tekstilės paroda „Tradicija ir dabartis. Tautinio ornamento interpretacija šiuolaikinėje tekstilėje“ yra bandymas suaktualinti tautinio ornamento reikšmę ne tik šiuolaikiniame mene, bet ir mūsų kasdieniame gyvenime. Nuo senų laikų ornamentas turi ne tik estetinę funkciją, bet atspindi ir tautos praeitį, krašto istoriją, parodo žmonių požiūrį į juos supantį pasaulį ir jo reiškinius. Tikima, kad ornamentas atlieka ne tik puošybinę funkciją, bet ir – mistinę. Ši jau ketvirtus metus LDS Kauno skyriaus Tekstilės sekcijos organizuojamo ciklo „Kitokia tekstilė“ paroda kvietė profesionalius Lietuvos tekstilės dailininkus savo kūryba prabilti šalies kultūrinio palikimo dvasia. Tekstilės dailininkai gilinosi į savo tautos palikimą ir vienaip ar kitaip vaizduojant mūsų kraštui būdingą ornamentiką kūriniuose plėtojo istorinės praeities, unikalaus lietuvių liaudies meno temas. Kūrybingai panaudojant bei interpretuojant tautines tradicijas, kūriniuose įprasminta tekstilės menui aktuali minties ir raiškos priemonių harmonija. Parodos kūriniai atlikti naudojant tradicines ir šiuolaikines tekstilės technologijas, įvairias medžiagas ir jų junginius, atliepia lietuvių tautiniam menui būdingas temas, motyvus bei koloritą.

Paroda veiks iki lapkričio 15 d.

Vilija Visockienė
Nuotr. autorės