Žirgas dailėje

Dusetų dailės galerija, 2020
Sudarė ir fotografavo Alvydas Stauskas
Maketavo Rima Simanavičienė
Išleido Kultūros centras Dusetų dailės galerija ir UAB “Utenos Indra”
Spausdino UAB „Utenos Indra“, 2020
64 p., iliustr. ISSN 2669-1493
Tradicinės tarptautinės  parodos „Žirgas fotografijoje“, vykusios Dusetų dailės galerijoje 2020-02-01–2020-03-14,  katalogas.