Padėkos vakaras, skirtas Janinai Kaškauskienei „MUZIKA – MANO GYVENIMAS“