Dokumentai

Darbo apmokėjimo sistema (papildyta 2024 m.)

2023 m. biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitų rinkinys

2023 m. pinigų srautų ataskaita

2023 m. grynojo turto pokyčių ataskaita

2023 m. veiklos rezultatų ataskaita

2023 m. finansinės būklės ataskaita

2023 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

2023 m. darbo užmokestis

2023 m. III k. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2023 m. III k. biudžeto išlaidų vykdymo paaiškinamasis raštas

2023 m. III k. veiklos rezultatų ataskaita

2023 m. III k. finansinės būklės ataskaita

2023 m. III k. tarpinės finansinės ataskaitos sutrumpintas aiškinamasis raštas

2023 m. II k. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2023 m. II k. biudžeto išlaidų vykdymo paaiškinamasis raštas

2023 m. II k. veiklos rezultatų ataskaita

2023 m. II k. finansinės būklės ataskaita

2023 m. II k. tarpinės finansinės ataskaitos sutrumpintas aiškinamasis raštas

2023 m. I k. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2023 m. I k. biudžeto išlaidų vykdymo paaiškinamasis raštas

2023 m. I k. veiklos rezultatų ataskaita

2023 m. I k. finansinės būklės ataskaita

2023 m. I k. tarpinės finansinės ataskaitos sutrumpintas aiškinamasis raštas

2023 m. I k. darbo užmokestis

2022 m. pinigų srautų ataskaita

2022 m. grynojo turto pokyčių ataskaita

2022 m. veiklos rezultatų ataskaita

2022 m. finansinės būklės ataskaita

2022 m. paaiškinamasis raštas

2022 m. darbo užmokestis

2022 m. III k. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2022 m. III k. biudžeto išlaidų vykdymo paaiškinamasis raštas

2022 m. III k. veiklos rezultatų ataskaita

2022 m. III k. finansinės būklės ataskaita

2022 m. III k. tarpinės finansinės ataskaitos sutrumpintas aiškinamasis raštas

2022 m. III k. darbo užmokestis

2022 m. II k. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2022 m. II k. biudžeto išlaidų vykdymo paaiškinamasis raštas

2022 m. II k. veiklos rezultatų ataskaita

2022 m. II k. finansinės būklės ataskaita

2022 m. II k. tarpinės finansinės ataskaitos sutrumpintas aiškinamasis raštas

2022 m. II k. darbo užmokestis

2022 m. I k. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2022 m. I k. biudžeto išlaidų vykdymo paaiškinamasis raštas

2022 m. I k. veiklos rezultatų ataskaita

2022 m. I k. finansinės būklės ataskaita

2022 m. I k. tarpinės finansinės ataskaitos sutrumpintas aiškinamasis raštas

2022 m. I k. darbo užmokestis

2021 m. paaiškinamasis raštas

2021 m. veiklos ataskaita

2021 m. pinigų srautų ataskaita

2021 m. grynojo turto pokyčių ataskaita

2021 m. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo metinė ataskaita

2021 m. finansinės būklės ataskaita

2021 m. darbo užmokestis

2021 m. IV k. paaiškinamasis raštas

2021m veiklos rezultatų ataskaita III k.

2021m veiklos rezultatų ataskaita III k.

2021m finansinės būklės ataskaita III k.

Forma Nr2

paaiskin.2021 III ketv.

paaiskin.fin.at.2021 III k.

Darbo užmokestis

2021 m. II ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2021 m. II ketv. paaiškinamasis raštas

2021 m. veiklos ataskaita II k.

2021 m. finansinės būklės ataskaita II k.

Darbo užmokestis 2021 II ketv.

Forma Nr. 2

Darbo užmokestis

2021 m. I ketv. biudžeto išlaidų vykdymo aiškinamasis raštas

2021 m. I ketv. finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas

2021 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2021 m. I ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

2021 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita

Teikiamų atlygintinų paslaugų kainos

2020 m. finansinės būklės ataskaita

2020 m. pinigų srautų ataskaita

2020 m. veiklos rezultatų ataskaita

2020 m. finansavimo šaltiniai

2020 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

2020 m. III ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

2020 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų paaiškinimas

2020 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos

2020 m. II ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

2020 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų paaiškinimas

2020 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos

2020 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų paaiškinimas

2020 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos

2019 m. finansinių ataskaitų paaiškinimas

2019 m. IV ketvirčio finansinės ataskaitos

2019 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų paaiškinimas

2019 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos

2019 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų paaiškinimas

2019 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos

Organigrama-2020-10-12.pdf

2019 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų paaiškinimas

2019 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos

2018 m. IV ketvirčio finansinių ataskaitų paaiškinimas

2018m. IV ketvirčio finansinės ataskaitos

2018 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų paaiškinimas

2018 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos

2018 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų paaiškinimas

2018 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos

2018 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų paaiškinimas

2018 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos

2017 m. finansinių ataskaitų paaiškinimas

2017 m. finansinės ataskaitos

2017 m. IV ketvirčio finansinių ataskaitų paaiškinimas

2017 m. IVketvirčio finansinės ataskaitos

Renginiai-2018-m.docx

Alvydo-Stausko_kcDDG-direktoriaus_2018m._užduotys.docx

2017 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų paaiškinimas

2017 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų paaiškinimas

2017 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos

2017 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos

2017 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos

2016 m. finansinių ataskaitų paaiškinimas

2016 m. finansinės ataskaitos

2016 m. III ketvirčių finansinių ataskaitų paaiškinimas

2016 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos

2016 m. I pusmečio finansinių ataskaitų paaiškinimas

2016 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos

2016 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos

Paaiškinimas dėl 2015

2015 m. finansinės ataskaitos

2015 m. ataskaitos

Kultūros centro Dusetų dailės galerijos nuostatai // 221 KB

4VSAFAS 1 priedas //34 KB

Veiklos rezultatų ataskaita (2014 IV ) // 29 KB

2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas // 137 KB

Stand. 4 priedas 2014 IV //31 KB