Antazavėje koncertavo smuiko virtuozas Martynas Švėgžda von Bekker

Liepos 16 d. Antazavės dvare grojo vienas iškiliausių Lietuvos ir pasaulio smuikininkų Martynas Švėgžda von Bekker.  Šis koncertas – iš Kultūros centro Dusetų dailės galerijos projekto „Muzika gurmanams“ renginių ciklo (projekto vadovė – Kultūros centro Dusetų dailės galerijos kultūrinių veiklų koordinatorė Ieva Špūrienė).

„Smuikininkas, muzikos pedagogas, kompozitorius ir žinomas Lietuvos menininkas save įvardina kultūros ginklanešiu arba net muzikos kariu. M. Švėgžda von Bekker gimė itin spalvingoje, žinomoje menininkų šeimoje. Tėtis Algimantas Švėgžda (in memoriam) – grafikas, tapytojas, mąstytojas, mama Agnietė Rafaelė Bekerytė (von Bekker)-Švėgždienė – scenografė. Senelė (babytė) iš Tėčio pusės – Paulina Eringytė-Švėgždienė – prūsė – mokytoja, Močiutė iš Mamos pusės – Elena Strazdaitė-Bekerienė – viena žymiausių nepriklausomos Lietuvos smuikininkių ir Martyno įkvėpėja. Prieškariu, Prezidento Antano Smetonos teikimu, Elena Strazdaitė buvo apdovanota Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordinu. Atkurtoje nepriklausomoje Lietuvoje, 1998 metais už nuopelnus Lietuvos valstybei ir pastangas, garsinant Lietuvos vardą pasaulyje bei padedant jai integruotis į pasaulio valstybių bendriją, Elenai Strazdaitei-Bekerienei buvo įteiktas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 5-ojo laipsnio ordinas. Senelis iš Mamos pusės – Povilas Bekeris vokietis (Paul von Bekker) – orkestro „Vilnius“ dirigentas, dainų švenčių daugkartinis vyriausiasis dirigentas, kompozitorius, apie 40 metų dirbęs chorvedžiu. Senelis iš Tėčio pusės Jonas Švėgžda prieškarinės Lietuvos atsargos leitenantas, baigęs Kauno dailės mokyklą, nuožmus kovotojas prieš sovietinę valdžia ir okupaciją, dėl ko ir buvo ištremtas.“ (Evelina Kislych-Šochienė).

Meilę muzikai ir smuikui Martynas Švėgžda von Bekker paveldėjo iš savo močiutės smuiko virtuozės Elenos Strazdaitės-Bekerienės. Vienuolikos metų Martynas jau koncertavo su Vilniaus simfoniniu orkestru. Studijas pradėjo pas profesorių Raimundą Katilių Vilniuje ir baigė pas profesorių Marką Lubotsky Hamburge, kur su pagyrimu išlaikė baigiamąjį egzaminą. Dar studijuodamas Lietuvoje ir Vokietijoje Martynas Švėgžda von Bekker tapo įvairių nacionalinių ir tarptautinių konkursų laureatu – tarp jų ir tarptautinio Brahmso konkurso Hamburge nugalėtoju. 1990 m. Martynas Švėgžda von Bekker pradėjo koncertinę veiklą Europoje, Azijoje ir JAV. Surengė ne vieną solinį pasirodymą Berlyne, Hamburge ir Lietuvoje, intensyviai koncertavo su savo įkurtu fortepijoniniu trio „Coloris“ ir skirtingais kameriniais bei simfoniniais orkestrais.

Tarptautinis Martyno Švėgždos von Bekker koncertinis gyvenimas prasidėjo Paryžiuje. Jis pasirodė scenoje su Hansu-Dieteriu Baumu, Igoriu Uryashu, Nikolajumi Lugansky, Detlefu Krausu, Yurijumi Mazurkevichiumi. Koncertai Laeiszo salėje Hamburge, „Schauspielhaus“ koncertų salėje Berlyne, UNESCO būstinėje Paryžiuje ir Čaikovskio salėje Maskvoje praplėtė atlikėjo profesinį lauką ir įkvėpė kurti muziką.

Bendradarbiaudamas su tuometine Lietuvos ambasadore prie UNESCO Ugne Karvelis, Martynas Švėgžda von Bekker pradėjo vykdyti įvairialypę kultūrinę veiklą, už kurią 1997 m. buvo paskirtas Lietuvos kultūros garbės atašė. 2001 m. Martynas Švėgžda von Bekker įkūrė tarptautinę tarpdisciplininę platformą „Alternatyvieji klasikinės muzikos festivaliai“. Atlikėjo vadovaujamas projektas veikė iki 2012 m. Pastaraisiais metais Martynas Švėgžda von Bekker pristatė muzikinių bei meninių projektų su pasaulinio garso menininkais.

Atlikėjas įvairialypę pedagoginę patirtį sukaupė dėstydamas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, Hamburgo aukštojoje muzikos ir teatro mokykloje, Karališkojoje Danijos muzikos akademijoje, Lisabonos aukštojoje muzikos mokykloje ir Bostono universitete. M. Švėgžda von Bekker ir toliau aktyviai koncertuoja, ypatingą dėmesį skirdamas lietuviškai muzikai.

Pilnutėlei dvaro salei atlikėją pristatė kultūrinės veiklos vadybininkė Antazavės dvare Raimonda Gruzdienė. Pats smuikininkas, sakė, kad prisimindamas dvaro istoriją, jo gyvavimo pradžią, bandė įsivaizduoti, kokią muziką galėjo girdėti tuometiniai dvaro svečiai, todėl koncerto programos „Nuo baroko iki XXI a.“ pradžiai pasirinko Johano Sebastiano Bacho ir Nikolos Paganinio kūrinius, o koncertą baigė lietuvių kompozitoriaus Vytauto Barkausko bei savo paties sukurtais opusais.

Vilija Visockienė