Antazavėje puoselėjamos Užgavėnių tradicijos

Vasario 11 d. Antazavės centre bendromis pajėgomis buvo įvykdyta žiemos išvarymo ceremonija! Smagiai griežė Antazavės kapela, jai talkino šaunus Visagino muzikontas, iš delno būrė juodbruvė čigonaitė. Kanapinio ir Lašininio žūtbūtinė kova baigėsi pirmojo pergale, o kaip kitaip – juk ateina gavėnios čėsas, teks susiveržti diržus!

Žaidimų, įvairių rungčių tai išradingieji antazaviškiai prigalvojo visiems pagal jėgas – maišais vanotasi, rąstas trauktas, lenktyniauta su rogutėlėmis. O jau kiek kalbų kalbelių būta susitikus seniai matytus bičiulius!

Prisižaidę, pasigalynėję, prisikimšę pilnus pilvus Antazavės gaspadinių keptų riebių blynų bei tiršto sotaus šiupinio, palydėję dūmais dangun Gavėną raitomis ant šiaudinio riestaragio Ožio – jau kvieskime į savo kiemus pavasarį, gana žiemai žibint akimis!

Šventės pabaigoje LR Seimo nario Vidmanto Kanopos padėjėjas Tadas Barauskas padėkojo bendruomenės pirmininkei Danutė Skardinskienė ir šeimininkėms už skanius blynus ir vaišes, seniūnui Algirdui Lekaveckui ir jo komandai už kultūrinę programą.

D. Skardinskienė dėkoja rėmusiems, dalyvavusiems ir šokusiems: „Nuoširdi padėka Antazavės Užgavėnių šventės iniciatoriui ir rėmėjui Mykolui Dainiui su šeima. Seniūnaitėms Dalei Čičinskienei ir Vidai Šileikienei – jokia šventė nepraeina be jų pagalbos. Šeimininkėms Genutei, Živilei, Vaidai, Vidai, o taip pat Mieliauskų šeimynai bei visiems prisidėjusiems maisto produktais. Už Ožio skulptūrą ačiū Gyčiui Gruzdui ir jo pagalbininkams!“

Šventės organizatoriai – Antazavės bendruomenės centras, Antazavės dvaras, Antazavės seniūnija

V. Visockienė, nuotr. autorės