Aštuoniolikta Dusetų kraštiečių šventė

Vėl svaigina medumi ir bitėmis apsunkęs liepos mėnuo, vėl jo pradžioje suplaukė, sulėkė, suvažiavo iš visų pasaulio kampelių dusetiškiai į jau aštuonioliktą Dusetų kraštiečių šventę. Pirmiausiai ši šventė – tai giminių ir bičiulių išsiilgtas susitikimas, dažnai nutinkantis tik kartą metuose. Ir nuo to tik džiugesnis, pilnesnis apsikabinimų, ilgų pokalbių, linksmų ar ramių pasisėdėjimų iki paryčių…
Bet pirmąją šventės dieną būtina apsilankyti miesto renginiuose, kur susiduriame su dar daugiau senų pažįstamų. Vienas jų tikrai gerai žinomas dusetiškiams – tai ilgametis renginių vedėjas Antanas Laurinkevičius – Untaniokas. Vėl maloniai skambėjo jo šmaikšti aukštaitiška šnekta nuo koncertinės scenos, Dusetų dailės galerijoje, žmonų nešimo varžybose. Renginį kartu vedė ir kultūrinių renginių režisierė Margarita Simokaitytė.
Nominacijų paskelbimo dalyje šventės dalyvius sveikino valdžios vyrai ir moterys. LR Seimo narys  Algimantas Dumbrava pasidžiaugė stipria bendruomene, linkėjo sėkmės, sveikatos, stiprybės: „Gražinkit savo kraštą, nepamirškit Dusetų, puoselėkite ir mylėkit vienas kitą – tai labai svarbu šiomis dienomis. Daugiau pagarbos vienas kitam!“ Dusetų seniūnui Dariui Steponavičiui jis įteikė tradicinę dovaną – Lietuvos Respublikos vėliavą artėjančios Valstybės dienos proga.
Kalbėjusieji pirmiausiai visiems linkėjo taikos. Zarasų r. savivaldybės meras Nikolajus Gusevas: „Teko būti ryte Dusetose, matyti mugės šurmulį, sporto ir kultūros renginius, kuo Dusetos ir pasižymi. Taip pat jūs turit labai stiprią bendruomenę ir daug menininkų, kurie garsina Dusetas ne tik rajone, bet ir Lietuvoje ir už jos ribų. Daug gerų žmonių prisideda prie šventės kūrimo, didžiuojuosi tuo labai. Gražaus taikaus vakaro ir šventės! Kad būtų taikus dangus virš mūsų Lietuvos, ir Zarasų, ir Dusetų, ir viso pasaulio!“
Dusetų Švč. Trejybės bažnyčios parapijos klebonas kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas: „Šurmuliuoja šventė – tai puikus įrodymas, kad žmonės nori būti kartu. Pavargę nuo karantino, nuo įtampos, nori susitikti, pasižmonėti. Žmonėms reikia bendrystės, žmoniško ryšio. Džiaugiuosi, kad yra nuostabi tradicija pagerbti Dusetų krašto žmones, kurie gyvena ir dirba šalia mūsų, siekia, kad mūsų Dusetos gražėtų. Čia gyvena gražūs žmonės, palaikantys ryšį su dievu.“
Zarasų r. savivaldybės tarybos narys Domijanas Popovas: „Smagu matyti jus taip gausiai neįprastoje aplinkoje, prie ežero. Šiandien dar smagiau, kad po pandemijos galima atvirai šypsotis ir vieniems kitus pažinti be kaukių. Stiprios sveikatos jums, šeimos nariams, džiaugsmo, pilnatvės, taikos!“
Dusetų seniūnijos ir parapijos bendruomenės santalka pirmininkė Aldona Žiliukienė, priminė, kad artėja graži šventės sukaktis: „Su švente, su aštuonioliktąja! Tikiuosi, kad į kitą ir dar kitą, jubiliejinę, šventę atsivešime, atsivesime dar daugiau kraštiečių, negu yra šįvakar. Būkit bičiuliški, švęskite, norėkit gražinti savo gimtąjį kraštą, neužmirškit jo – būkime savo krašto piliečiai patriotai!“
Susirinkusius nuoširdžiai pasveikino ir Zarasų r. savivaldybės mero patarėjas Vilhelminas Kuzmickas, Zarasų r. savivaldybės tarybos narė Olga Raugienė.
Šventę švęsti džiugiai kvietė Dusetų seniūnas Darius Steponavičius: „Ar pasiruošę švęsti? Malonu matyti jus visus Dusetose! Kraštiečiai, kaimynai, draugai, bičiuliai, tebūnie šiandien ta diena, kada praeina visi nesutarimai, kada būna vien tik geros ir linksmos emocijos! Zarasų rajono vadovams noriu padėkoti už tai, kad turime pasikeitusią tribūną, apžvalgos bokštelį. Tikimės, kad ši finansavimo gija nenutruks ir ateityje, ir kad šita šventė bus įvadas į kitų metų dar geresnę šventę!“ Už puikiai paruoštą šventinę programą seniūnas padėkojo Kultūros centrui Dusetų dailės galerijai ir visiems prisidėjusiems bei rėmėjams.
Prieš kraštiečių šventę kiekvienais metais  komisija iš Dusetų kultūros, švietimo, kitų įstaigų, įmonių, seniūnaitijų, bendruomenės, parapijos narių išrenka apdovanojimų vertus žmones ir per šventę įteikia apdovanojimus verčiausiems, savo darbais, kūrybiškumu prisidedančius prie Dusetų krašto gerovės. „Tai didžiausia dovana, viršijanti visus vyriausybinius apdovanojimus!“,- pastebėjo A. Laurinkevičius, ceremonijos metu skelbdamas nominantų sąrašą.
Šiemet garbingiausiu – Dusetų krašto Garbės piliečio  – titulu už nuopelnus Dusetų kraštui pagerbtas Zarasų r. savivaldybės administracijos direktorius Benjaminas Sakalauskas.
B. Sakalauskas – žinomas žmogus ne tik Dusetų, bet ir Zarasų kraštui bei visai Lietuvai. Jo kandidatūrą pateikė Dusetų Švč. Trejybės bažnyčios klebonas kan. Stanislovas Krumpliauskas, Dusetų seniūnijos ir parapijos bendruomenės santalka.
Dusetų krašte, kuris B. Sakalauskui tapo savu, nuveikta daug prasmingų darbų. Atgimimo pradžioje tremtinių šeimos vaikas aktyviai įsijungė į Sąjūdžio veiklą ir sėkmingai joje dalyvavo. Aktyviai organizavo Dusetose Nepriklausomybės paminklo atstatymą. 1995 m. birželio 26 d. tuomečio Zarasų r. mero B. Sakalausko sprendimu buvo įsteigta dailės galerija Dusetose. Pastaraisiais metais B. Sakalauskas, būdamas savivaldybės administracijos direktoriumi, veikdamas kartu su rajono meru, taryba, seniūnija svariai prisideda prie mūsų miesto gražinimo – sutvarkyta senoji tribūna, asfaltuojami takai, tiesiami nauji šaligatviai. Priimdamas apdovanojimą, B. Sakalauskas dėkojo komisijai ir dusetiškiams už  palaikymą, geranoriškumą, kas visada padeda dar labiau mobilizuotis, įsipareigojo dar labiau stengtis Dusetų krašto labui.
Medaliais už ilgametę veiklą apdovanoti Dalia ir Romualdas Pranas Citavičiai – jų vadovaujama vaistinė jau 50 metų sėkmingai veikia mūsų Dusetose. Vladai ir Ramūnui Pestiniams medaliai skirti už ilgametę paramą renginiams Dusetose. Medalis įteiktas ir Dusetų dailės galerijos dailininkui Algirdui Gaižauskui už kūrybines iniciatyvas Dusetose – jo kuriamos skulptūros, dažnai neatlygintinai, puošia įvairias miesto ir Sartų pakrantės erdves.
Zarasų r. savivaldybės meras Nikolajus Gusevas savo vardu įteikė padėkas Kultūros centro Dusetų dailės galerijos projektų vadovei Ievai Špūrienei – už nuolatinę pagalbą asociacijoms teikiant ir įgyvendinat projektus Dusetose, Kultūros centro Dusetų dailės galerijos darbuotojui Olivijui Čypui – už nuolatinius sporto ir kultūros renginių organizavimus Dusetose, Dusetų jachtklubo prezidentui Arūnui Kavaliauskui – už mažosios laivybos propagavimą ir skatinimą Dusetose, Zarasų Fausto Latėno meno mokyklos Dusetų meno skyriaus mokytojai Daliai Daniušienei – už sėkmingą meno ir kūrybiškumo sklaidą bei puoselėjimą ir reikšmingus auklėtinių pasiekimus, Vakarei Sinkevičiūtei – aktyviausiai ir labiausiai susikaupusiai „Master Days 2022“ dalyvei. Jai taip pat įteikta fortepijono meistriškumo pamokas vedusio maestro Philippe Giusiano įsteigta 200€ piniginė premija.
Kraštiečių parodos metu atidaryta tradicinė Dusetų krašto menininkų kūrybos paroda „Galerijai – dvidešimt septyneri“. Tapybos, akvarelės, grafikos, skulptūros, fotografijos darbus joje eksponuoja dailininkai Algirdas Gaižauskas, Violeta Gasparaitis, Arvydas Každailis, Aurelijus Kovaliovas, Remigijus Kriukas, Rima Leipuvienė, Eglė Lipeikaitė, Romualdas Pučekas, Eugenijus Raugas, Mykolas Sauka, Nomeda Saukienė, Ramunė Sladkevičiūtė Dainienė, Alvydas Stauskas, Indrė Stulgaitė Kriukienė, Laima Tubelytė Kriukelienė, Liliana Žutautienė bei fotografai Regina Barzdaitė, Kęstutis Čepėnas, Vytautas Dagelis, Klaudijus Driskius, Dalius Dūdėnas, Genadijus Kovaliovas, Irmantas  Kovaliovas, Norbert Meissner, Normantė Ribokaitė, Benjaminas Sakalauskas, Aivaras Troščenka, Vilija Visockienė.
Mugėje buvo visko, kiekvienam pagal skonį ir piniginę! Akys raibo nuo spalvų, nosys uodė gundančius kvapus, burnos mėgavosi išskirtiniais gardumynais, rankos tiesėsi prie pintų, veltų, lipdytų, siūtų ir kitaip sukurtų grožybių. Tautodailininkų ir amatininkų mugę organizavo, meistrus iš visos Lietuvos sukvietė Dusetų amatų namų įkūrėjas Erikas Čypas. Meistrai ne tik siūlė įsigyti savo sukurtų darbų, bet ir noriai pasakojo apie amatus. Mugėje taip pat buvo galima įsigyti Zarasų r. neįgaliųjų draugijos Dusetų skyriaus narių sukurtų rankdarbių.
Tautodailės mugė, rengiama Nepriklausomybės aikštėje, kas metai plečiasi, darosi vis įvairesnė, labiau išgryninta.
Išalkusius maitino Dusetų krašto gaspadoriai, prekiavę jautiena, vietoje gaminamais dešrainiais, šašlykais, gira ir kitais skanumynais. Prie gardžiųjų Dusetų picų, kurias kepė  Lina ir Gintautas Kažemėkai  bei Diana Maskoliūnienė, visą dieną rikiavosi ilgos eilės. Buvo mugėje ir čia pat rūkomos žuvies, duonos bei mėsos įvairių gaminių. Atsivėsinti buvo galima įvairių skonių naminiais ledais, gaminamais Salake.
Šventės metu plušusius darbuotojus bei talkininkus maitino šauniosios Dusetų  gaspadinės Danutė Topalskienė, Vitalė Statauskienė, Regina Macijauskienė.
Šventinę dieną įvairiose Dusetų vietose vyko edukacijos visoms amžiaus grupėms. Prie Zarasų Fausto Latėno meno mokyklos Dusetų skyriaus vaikus kvietė edukaciniai meno užsiėmimai, juos vedė dailės mokytojai Svetlana ir Eugenijus Raugai, Žaneta Pivoriūnienė. Spalvotomis kreidelėmis linksmai paišyta ne tik ant popieriaus, bet ir ant šaligatvio plytelių ar rankų, vyko užsiėmimai keramikos ir dailės klasėse.
Išbandyti kaltelių aštrumą ir liepos minkštumą kvietė tautodailininkas Erikas Čypas. Keramikas Artūras Survila žiedė puodynes ir pasakojo apie šio seno amato tradicijas. Duonos kepimo paslaptimis bei ruginiu raugu dalinosi Dusetų kepyklėlės savininkai Dalia ir Artūras Samoiliukai – nuolatiniai visų mugių Dusetose dalyviai.
Picos kepimo edukacijoje „Išsikepk savo pirmąją picą“ taipogi netrūko smalsuolių, kuriems magėjo paminkyti tešlą, iškočioti ploną picos padą ir pašauti krosnin, o to juos mokė Dusetų moterų klubo narės, turėjusius ir pagalbininką Matą Liepinaitį – puikus kulinaras auga! Dusetų moterų klubas, susikūręs ne taip seniai, jau ir pats suorganizuoja renginius, ir vis dažniau į miesto šventes įsijungia.
Grupinę gatvės šokių pamoką pravedė Andrius Meškauskas – į alinantį karštį dėmesio nekreipdami pavėsiukyje smagiai trypė maži ir dideli, net dulkės rūko!
Pažintinė fechtavimo edukacija – visus maloniai nustebinusi staigmena. Trenerė Rasa Liepinaitienė žiūrovams pasakojo apie šią įdomią sporto šaką, kuria susižavėjo dar būdama mokinuke, ir pasiekė joje puikių rezultatų. Nusprendusi, kad ir šiuolaikiniam jaunimui tai gali patikti, Rasa prieš dvejus metus Dusetų K. Būgos gimnazijoje įkūrė fechtavimo klubą „Duelis“ ir tris kartus per savaitę moko jaunimą fechtavimo paslapčių. O edukacijoje visi norintys galėjo apsivilkti specialią aprangą ir išbandyti špagos lankstumą.
Proto mankšta laukė protų kovoje „Dusetų miesto kilmės istorijos“ (iniciatorė ir vedėja Evelina Akatjeva). Kelios komandos varžėsi, kuri geriau žino Dusetų miesto istoriją, jo žmones – sekėsi kam geriau, kam truputį prasčiau, bet sava istorija dusetiškiams tikrai nėra tamsus miškas, nepaklydo, o laimėjo mūšį darni Mėlynųjų komanda su kapitone Deimile  Pivoriūnaite.
Dusetų jachtklubo prezidentas Arūnas Kavaliauskas supažindino su buriavimo ypatumais. Ypatingai vaikams patiko galimybė patiems pavairuoti mokomuosius „Optimist“ klasės laivelius. Buriavimas yra didžiausias Arūno pomėgis, ir buriavimo įgūdžius jis mielai perduoda kitiems. Buriavimu užsiimantis nuo 1984 metų, A. Kavaliauskas turi atviros jūros burinės jachtos vado diplomą, jis taip pat yra inžinierius, burinių jachtų konstruktorius.
Ne tik  įdomius, bet ir naudingus mokymus pravedė Zarasų policijos ir krašto apsaugos specialiosios tarnybos. Vaikus buvo nelengva atitraukti nuo policijos mašinos, kurioje jiems buvo leista pajunginėti švyturėlius ar garso signalus. Karių atvežti ginklai sudomino ne tik vaikus, bet ir tėvelius, visiems knietėjo ginklus palaikyti rankose. O nusifotografuoti šalia šaunių kariūnų ypač norėjosi merginoms!
Karštoje Dusetų kraštiečių šventėje netrūko įvairiausių pramogų. Sartų pakrantėje išsidėstė pramogų zona visai šeimai „Judėjimas – jėga!“ (UAB „NP grupė“, NP – Noriu pramogauti) – ryškiaspalvis pripučiamų batutų parkas visą dieną klegėjo vaikiškais balsais.
Šventės dalyviams adrenalino pasiūlė Utenos bei Zarasų motoklubų baikeriai – pravežė su geru vėjeliu! Dėmesį traukė danguje sklandantys parasparniai, saldainių lietumi vaikučius nudžiuginę.
Norintys pasisupti Sartų bangose plaukiojo Kriaunų plaustais, naujutėliu Dusetų pramoginiu laivu „Medūza“ ar pakrantėje įsikūrusio nuomos punkto, visą vasarą siūlomomis valtimis, irklentėmis, baidarėmis. Be abejo, ir gražuolė jachta „Gerda“ jūsų paslaugoms. Tad drąsiai teigiame, kad Dusetose kuriasi tikras ežerų krašto uostas! Pakrantėje prie seniūnijos poilsiautojus pritraukia ir tinklinio aikštelė, įrengta ir sutvarkyta Dusetų sporto klubo ,,Ainiai“ ir seniūnijos pastangomis.
Kraštiečių šventėje Sartų pakrantėje iki vėlumos skambėjo gyvo garso koncertai. Klausėmės Kultūros centro Dusetų dailės galerijos žavingojo ir balsingojo moterų ansamblio „Svaja“ (vad. Margarita Simokaitytė) atliekamų lyriškų dainų. Kultūros centro Dusetų dailės galerijos  kolektyvas „Trio LA’gaminas“ be kitų pamėgtų dainų, atliko ir miesto himnu vadinamą, daugelio jau išmoktą kūrinį „Kaip gera čia sugrįžti, į žemę Dusetų“. Smagiai pašoko nuolatiniai mūsų švenčių svečiai – Zarasų kultūros centro šokių kolektyvas „Sėliai“. Veiverių KLC vokalo studijos „Cukraus Pudra“ atlikėjai žiūrovus įkaitino lietuviškais hitais, o  Martynas Kavaliauskas ir jo gyvo garso grupė muzikinę vakaro dalį užbaigė energingu ir jaunatvišku pasirodymu. Vėliau publika šėlo naktinėje diskotekoje.
Šventinę programą vainikavo studijos „Ugnies šokis“ pasirodymas, šįmet pakeitęs tradicinius fejerverkus. Šis ugnies fakyrų šou paliko pačius geriausius įspūdžius, ir tai, ką matė žiūrovų akys, ilgai liks jų atmintyje.

Sekmadienį Dusetų Šv. Trejybės bažnyčioje skambėjo Anykščių Šv. Mato bažnyčios choro „Salve Cantus“  ir solistų šventinis koncertas, nuskaidrinęs parapijiečių dvasią. Po koncerto vyko Šv. Apaštalų Petro ir Povilo atlaidai, kuriuose Šv. Mišias aukojo vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.
Šventiniai renginiai skirti jums, mieli kraštiečiai, šiais metais jau pasibaigė. Gal ne viskas sklandžiai pavyksta, bet organizatorių noras tobulėti kiekvienais metais tik auga, o geriausia padėka – jūsų šypsenos, šilti žodžiai ir buvimas šalia. Iki kito susitikimo!

Sporto varžybos
Dusetų K. Būgos gimnazijos stadione nepaisydami alinančio karščio nuo pat  ryto šurmuliavo šventinių varžybų dalyviai. Greta tradicinių futbolo ir krepšinio turnyrų teniso, badmintono ir stalo teniso mėgėjai galėjo išmėginti ir Lietuvoje dar tik pradedamą populiarinti šių žaidimų elementus jungiantį piklbolą (angl. „Pickleball“). Susidomėjusių netrūko, nors krepšinis ir futbolas, žinoma, sutraukė daugiau dalyvių.
Krepšinio aikštelėje suaugusiųjų grupėje pirmavo „Honoluluׅ“ komanda, finale nugalėjusi „Perkūną“, o kovą dėl trečios vietos laimėjo „Užpaliai“. Jaunimo iki 18 m. grupėje laimėjo komanda „And One“, po atkaklios kovos dukart įveikusi Cirkliškių sporto klubą. Šeimų grupėje taip pat nugalėjo „And One“, už savęs palikusi „Duelio“ bei „Ogio ir tarakonų“ komandas.
Futbolo varžybose suaugusiųjų grupėje pirmavo „Vadista“, aplenkusi „Liepsnos II“ ir Jūžintų komandas. Šeimų grupėje Baškiai nugalėjo Vaitukaičius. Varžyboms teisėjavo ir žymiausia Dusetų krašto futbolininkė Liucija Vaitukaitytė.
Piklbolas šįmetėje šventėje nebuvo vienintele egzotiška sporto šaka – aikštelėje už kultūros centro buvo galima pažaisti aisštoką (bavarišką akmenslydį) ir amerikietišką žaidimą Cornhole (kukurūzų maišelių mėtymą į taikinius). Fiziškai sunkesnį aisštoką daugiausiai bandė suaugę, o vaikams labiau patiko amerikietškas žaidimas.
Į tradiciškai šventės metu rengiamas virvės traukimo varžybas dėl perpildyto varžybų kalendoriaus šįkart negalėjo atvykti šios sporto šakos profesionalai, bet tai leido parungtyniauti mėgėjams.
Sporto renginių programą, kaip paprastai, baigė žmonų nešimo čempionatas, vykęs naujoje trasoje, kur kas klastingesnėje, nei ankstesnė – ilgesnis vandens ruožas, dalyviai keletą kartų krito, kai kuriems teko ir išsimaudyti. Gaila (o gal kaip tik atvirkščiai!), kad šventės savaitgalis sutapo su pasaulio čempionato Suomijoje datomis, tad daugkartiniai Lietuvos čempionai marijampoliečiai N. Ir V. Kirkliauskai naująją Dusetų trasą galės išbandyti tik kitąmet, bet galime pasveikinti juos tapus pasaulio vicečempionais. O šiais metai nugalėjo antazaviškiai Marius Liepa ir Gerimanta Klimaitė, antri liko dusetiškiai Erikas ir Ramunė Orlovskiai, treti – Andrius ir Justina Grišūnai iš Antazavės.

Vilija Visockienė

ŠVENTĖS GLOBĖJAS Zarasų rajono savivaldybės meras NIKOLAJUS GUSEVAS.
ŠVENTĖS MECENATAI: Zarasų rajono savivaldybės administracija, LR Žemės ūkio ministerija.
ŠVENTĖS ORGANIZATORIAI: LKSKA „Nemunas“, Dusetų seniūnija, Dusetų seniūnijos ir parapijos bendruomenės santalka, Zarasų rajono Dusetų sporto klubas „Ainiai“, Dusetų Švč. Trejybės bažnyčia, Kultūros centras Dusetų dailės galerija.
ŠVENTĖS RĖMĖJAI: UAB „Dauniškis ir KO“, UAB „Vasaknos“, UAB „Vasaknų dvaras“, ŽŪB „Aptarnavimas“, Dusetų kepyklėlė, NerDas Villa SPA & Resort, UAB „Vigotema“, ŽŪB „Bočiai“, UAB „Svaita“, UAB „Utenos prekyba“, ŽŪK „Dusetų krašto gaspadoriai“, restoranas „Serpent“, UAB „Rytų vartai“, MB Du stos, kavinė „Duserta“.
INDIVIDUALŪS RĖMĖJAI: Loreta ir Algimantas Kundrotai, Aurelijus Banys, Vlada ir Ramūnas Pestiniai, LR Seimo narys Algimantas Dumbrava, Irena ir Benjaminas Sakalauskai, Maja ir Dalius Barzdai, Vilma ir Valdas Pupeikiai, Albina ir Algimantas Čenkai, Darius Steponavičius, Andrius Meškauskas, Aldona ir Vidmantas Žiliukai, Margarita Simokaitytė, Regina Jakutienė.
ŠVENTĖS  INFORMACINIAI RĖMĖJAI: „Utenis“, „Utenos diena“, „Zarasų kraštas“, „Dusetos“, www.zarasai.lt www.dusetukrastas.lt.
ŠVENTĖS PARTNERIAI: Dusetų Kazimiero Būgos gimnazija, Zarasų kultūros centras, Dusetų seniūnijos seniūnaičiai, Vasaknų kaimo bendruomenė, Sadūnų kaimo bendruomenė, Vosgėlių kaimo  kartų bendruomenė, Dusetų amatų centras, Zarasų rajono neįgaliųjų draugija, Rokiškio aisštoko sporto klubas, Sartų ir Gražutės regioninio parko direkcija, Zarasų Fausto Latėno meno mokyklos Dusetų meno skyrius.