Ažugavų velniava Dusetose

 

Vasario 9 d. rytą nubudę žmonės trynėsi akis, krapštėsi nešukuotus pakaušius ir negalėjo suprasti, kas čia vyksta – ogi vyko Dusetose tikra ažugavų velniava! Kaukėtųjų pilnas vežimas lėkė zovada miesto gatvėmis, nuklysdamas ir į Užtiltę, ir į Padustėlį, žadindamas ir baugindamas gyventojus bei jų šunis, kurie drebėdami lindo po moteriškių sijonais. Šėlo Lašininio vadovaujama gauja, sugriūdama į kiemus, plėšdama „balabaikas“, keldama visokiausią triukšmą, krėsdama eibes ir taip varydama iš visų kertelių bei pašalių „nečystas sylas“, visokias negandas ir bėdas, linkėdama sveikatos šeimininkams, riebių gyvulių bei pilnų aruodų. Pasilpę nuo žiemos tamsos ir vitaminų trūkumo  šeimininkai žvalios daktariukės buvo pastiprinami čirviniais blynais ir velnio lašeliais, o pastiprinti įsukami į šokių ratą, kad pasikratę iškratytų ir negeras mintis iš galvų. Dėkingi žmoneliai stengėsi nelikti skolingi ir kuprotam ubagėliui, kad tas nepasikartų iš bado, kišo terbon kas saldainį, kas riestainį. Už tai ubagėlio buvo išbučiuoti ir išdėkavoti iki pat žemės. Taip beblūdinant, čigonų, velnių, raganų, žydų pilnos vežėčios, traukiamos strainos kumelės, su besimaskatuojančiu Gavėnu priešakyje, atsidūrė Sartų ežero krante. Ten jas pasitiko vaikų ir suaugusių būrelis, pastarųjų buvo skystoka, matyt, dar namuose blynus čirškino ir nespėjo ateiti.
Paskutines valandas viešpataujantis Lašininis bandė savo skilandžiais ir dešromis atsilaikyti prieš raumeningąjį Kanapinį, bet šis, padedamas vaikų komandos, Lašininį lengvai priveikė, o virvės traukimo rungtyje galutinai sutriuškino. Kad žemelė greičiau nubustų, vaikai šoko trypė iš visos dūšios, suposi sūpuoklėse, pakildami vos ne iki medžių viršūnių ir šitaip bei dar visaip kitaip varė žiemą iš Dusetų.
O prisidūkę, prisišėlę, nutempė visą dieną vežiotą Gavėną į degantį laužą ir supleškino su visomis bėdomis, kurios pilku debesiu nuplaukė virš Sartų ežero, uždengdamas ant tirpstančio ledo tebesmaksantį vienišą žveją, matyt, išvytą piktos pačios parnešti kilbukų pelenų dienos žuvienei.
Ažugavų alasą kėlė Kultūros centro Dusetų dailės galerijos etnografės Sigitos Gudonienės vadovaujamo folkloro kolektyvo „Du sietai“ ir vaikų darželio “Sartukas” auklėtojos.

Vilija Visockienė

Nuotraukos autorės