Dusetiškiai paminėjo Laisvės gynėjų dieną

Sausio 13-osios Laisvės gynėjų dienos minėjimas Dusetose prasidėjo jau nuo pat ankstaus ryto, kai namų, įvairių įstaigų languose sužibo atminimo žvakutės žuvusiems, suplevėsavo trispalvės. Mieste buvo jaučiama dusetiškių vienybė ir patriotiškumas. Prieš minėjimo renginį, Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius Benjaminas Sakalauskas ir Dusetų seniūnas Darius Steponavičius aplankė karių savanorių kapus ir uždegė žvakutes. Žvakutės buvo uždegtos ir prie kryžiaus, kuris buvo pastatytas 1989 m. birželio 14 d., skirtas tremtiniams pagerbti. 11-tą valandą minėjimo dalyviai rinkosi į Šv. Mišias Dusetų Švč. Trejybės bažnyčioje. Joms pasibaigus, žmonių eisena iš bažnyčios pajudėjo į Dusetų Nepriklausomybės aikštę, kurioje vyko renginys. Renginio vedėjos – Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos moksleivės. Jos susirinkusiems dalyviams priminė 1991-ųjų metų sausio 13-osios įvykius. Nuskambėjus Tautiškai giesmei, mokinių muzikiniams kūriniams ir iškėlus trispalvę, renginio dalyviai dalinosi sveikinimais, prisiminimais apie 1991-ųjų metų sausio įvykius ir savo įžvalgomis. Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius Benjaminas Sakalauskas perdavė mero Nikolajaus Gusevo sveikinimus ir pasidalino savo prisiminimais. „Man su žmona teko nuvažiuoti prie Seimo rūmų Sausio 13-ąją. Ir tikrai buvo neramu, šiek tiek ir baisu, kai pro šalį važiuoja tankai, girdisi šūviai, o radijas praneša, kad yra žuvusiųjų. Tas nerimas buvo didžiulis, bet mūsų tauta sugebėjo apginti laisvę, pasipriešinti agresoriui“, – teigė Benjaminas Sakalauskas. Rajono Savivaldybės administracijos direktorius linkėjo visiems kantriai dirbti ir žiūrėti į ateitį. Dusetų Švč. Trejybės bažnyčios parapijos klebonas kan. Stanislovas Krumpliauskas džiaugėsi, kad į renginį susirinko gausus būrys mokinių. „Vaikai yra mūsų ateities kūrėjai. Tėvynę sudaro ne žemė, ne plotai, bet žmonės, kiekvienas iš jūsų. Ačiū, kad susirinkote pagerbti tų, kurie prisidėjo prie Laisvės išsaugojimo. Būkime visi laisvi savo širdimi ir savo dvasia“, – teigė Stanislovas Krumpliauskas. Dusetų seniūnas Darius Steponavičius džiaugėsi, kad žmonės nepabūgo lietingo oro ir susirinko į Nepriklausomybės aikštę. „Labai džiaugiuosi, kad dusetiškių languose degė žvakutės, kad matosi pakeltos vėliavos, bet liūdna, kad ne visi palaiko šią akciją, nes tai yra labai svarbu. Svarbu, kad mes išliktume lietuviai, kad mes visi turėtume vieną trispalvę, vieną matymą, vieną supratimą, vieną meilę tėvynei“, – teigė jis. Seniūnas visiems susirinkusiems linkėjo vienybės: „Būkime vieningi, būkime viena komanda, vienomis Dusetomis, vienais Zarasais, viena Lietuva.“ Po minėjimo dalyvių pasisakymų, buvo uždegtos žvakutės prie Savanorių paminklo, padėtos gėlės prie Nepriklausomybės paminklo. Pasibaigus oficialiam minėjimui, žmonės rinkosi prie Dusetų tribūnos, šildėsi prie laužo ir dalinosi savo prisiminimais.

Kamelija Mazūraitė

Nuotraukos Alvydo Stausko