Dusetų dailės galerijos dailininkų paroda Utenoje

2018 m. lapkričio 20 d. Utenos kultūros centro dailės galerijoje atidaryta Dusetų dailininkų tapybos darbų paroda, kuri veiks iki gruodžio 19 d.

Parodoje eksponuojama dailininkų Romualdo Pučeko, Eugenijaus Raugo, Alvydo Stausko, Algirdo Gaižausko tapybos darbų paroda.

Pirmieji trys dailininkai pedagogai žinomi kaip Dusetų dailės galerijos iniciatoriai, jų dėka, pritariant tuometiniam Zarasų rajono merui Benjaminui Sakalauskui ir miestelio seniūnui Stanislovui Vėgneriui, 1995 m. liepos 6 d. seniūnijos patalpose buvo atidaryta pirmoji mažame Lietuvos miestelyje profesionalaus meno galerija. Apie galerijos įkūrimą, jos ilgametę veiklą, sukurtą skulptūrų parką, išleistus albumus bei katalogus, rengiamas parodas ir plenerus, sėkmingus dalyvavimus meno mugėse parodos atidaryme kalbėjo ir patys dailininkai, ir atvykęs į parodą Zarasų rajono mero pavaduotojas Arnoldas Abramavičius, stipriai palaikantis galerijos veiklą, nepraleidžiantis beveik nė vieno parodos atidarymo.

Keturių Dusetų dailininkų vyrų paroda Utenos kultūros centro dailės galerijoje – tam tikras tęstinis projektas. Pavasarį planuojama surengti keturių moterų dailininkių parodą tose pačiose erdvėse.

Renginyje skambėjo ne tik kalbos, bet ir muzika. Grojo džiazo atlikėjas iš Kauno Rolandas Budraitis, specialiai atvykęs į parodos atidarymą, savo improvizacijas atliko menininkas Eugenijus Raugas. Jo „Dusių dainos“ prieš keletą metų yra įrašytos į kompaktinę plokštelę, dusių temą dailininkas plėtoja ir savo dekoratyvioje tapyboje – žaismingoje ir nesuvaržytoje. Romualdas Pučekas pristato naujus siužetinius paveikslus, kuriuose daug filosofijos bei gilių apmąstymų apie žmogaus būtį. Alvydas Stauskas ištikimas klasikiniam peizažui, jo darbai atpažįstami, keliantys estetinį džiaugsmą ir tikėjimą, kad tikrasis grožis vis dar reikalingas žmonėms. Algirdas Gaižauskas, kurį daugelis žino ir kaip skulptorių, parodoje eksponuoja tapybą, kurios ekspresija, spalvų dermė ir žaismė gali praskaidrinti net niūriausią nuotaiką, nušviesti pilkiausią dieną. Visų keturių menininkų paroda – labai darni, emociškai šilta bei įkvepianti džiaugtis mūsų esatimi čia ir dabar.

Vilija Visockienė

Nuotr. Adolfo Sinkevičiaus