Dusetų meno mokyklos dailės skyriaus moksleivių kūrybos paroda

Kairėje – dailės mokytojas Romualdas Pučekas, Dusetų meno mokyklos direktorė Dalia Deinienė, dailės mokytojai Eugenijus Raugas, Svetlana Raugienė, Raimondas Gapšys.

 

Dusetų meno mokyklos dailės skyriaus moksleivių kūrybos parodos Dusetų dailės galerijoje vyksta kas antri metai. 2016 m. gruodžio 8 d. atidarytoje parodoje dalyvavo apie 60 mokinių, pateikusių beveik pusantro šimto keramikos, tapybos, grafikos, koliažo, erdvinės plastikos, vitražo darbų.  Moksleivius ugdo, parodą paruošė dailės mokytojai Romualdas Pučekas,  Eugenijus ir Svetlana Raugai. Parodos atidarymo metu diplomais buvo apdovanoti moksleiviai, sėkmingai pasirodę dailės darbų konkursuose Lietuvoje bei užsienyje. Atidarymo metu koncertavo Dusetų muzikos mokyklos moksleiviai (vad. Dalia Deinienė).

Nuotr. Vilijos Visockienės