Egilo Skujos akvarelėse – lėta ir santūri gyvenimo tėkmė

„Vienas metų laikas dažniausiai keičia kitą ne staiga. Viskas vyksta lėtai ir sklandžiai, mums beveik nepastebimai. Galima sakyti, jog gamta visada pati puikiausiai žino, kada ateina metas keistis: viskas vyksta laiku ir taip, kaip reikia. Gamtos nepaskubinsi, bet ir nesulaikysi taip kaip ir žmogaus gyvenimo. Taip viskas vyksta ir mano gyvenime.“ Egils Skuja
Antazavės dvare balandžio 1 dieną atidaryta skaidri, meditatyvi Egilo Skujos akvarelių ir pastelės paroda.
Dailininką parodos atidaryme jaukiai ir nuoširdžiai kalbino kultūrinės veiklos Antazavės dvare koordinatorė Liliana Žutautienė. E. Skują sveikino Kultūros centro Dusetų dailės galerijos direktorius Alvydas Stauskas, Antazavės Dievo Apvaizdos parapijos klebonas mgr. kun. Vytautas Dagelis, dailininkas Romualdas Pučekas, garsi olimpietė dukra Austra su sūneliu, dailininko žmona, bičiuliai, atvykę iš Biržų.
Parodos atidaryme skambėjo M. K. Čiurlionio ir Bethoveno kūriniai, kuriuos fortepijonu atliko Zita Lukošiūnienė. Gėles jai įteikusi L. Žutautienė pasveikino pianistę su prieš keletą dienų jai įteiktu garbingu apdovanojimu – G. Petkevičaitės – Bitės atminimo medaliu „Tarnaukite Lietuvai“ už savanorystės kultūros sklaidą Lietuvoje.


Egils Skuja gimė 1944 m. Bauskėje (Latvijoje). Rygos Dailės akademijoje 1973 m. įgijo dailininko-dizainerio specialybę. Nuo 1975 m. gyvena Biržuose, dirba dailininku Biržų kultūros centre. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos dailės skyriuje ugdė jaunosios kartos menininkus.
Parodose dalyvauja nuo 1975 m. Lietuvos dailininkų sąjungos, akvarelininkų draugijos narys. Paveikslai eksponuoti autorinėse parodose Vilniuje, Panevėžyje, Rokiškyje, Biržuose, Jelgavoje ir Bauskėje. Taip pat dalyvavo grupinėse parodose Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Biržuose, Kupiškyje, Pasvalyje, Dusetose, Druskininkuose, Daugpilyje, Jelgavoje, Gardine, Sankt Peterburge ir Vokietijoje. Aktyvus plenerų dalyvis. Yra sukūręs Biržų, Vabalninko, Juodupės, Papilio miestų herbus.
„Subtilus ir talentingas meno kūrėjas nenukrypsta nei į pigų dekoratyvumą, nei į dehumanizuoto meno nihilizmą. Jo tapyba – tai ramus, sutelktas natūros stebėjimas, apibendrinta, prislopinta spalvų gama, žmogiškos gyvenimo realybės atspindžiai. Tai menininkas, kurio dėka ne vienas parodų lankytojas išmoko jautriau pažvelgti į supantį pasaulį, šalia esantį žmogų“,- rašoma apie dailininką, panašiai apie savo kūrybą kalba ir pats Egils Skuja: „Mėgstamiausi mano tapybos žanrai – peizažai ir natiurmortai, tapyti akvarele, pastele ir aliejumi. Mano paletėje nėra agresyvių, sodrių spalvų; ji rami ir santūri. Nors jau daug metų gyvenu Lietuvoje, bet mano tapybos darbams didelę įtaką daro latvių akvarelininkai, tokie kaip K. Sūninš, E. Cesnieks, K. Fridrichsons ir kiti.“
Paroda veiks iki balandžio 30 d.
Nuotr. Vilijos Visockienės