Fortepijoninės muzikos valanda NUO BACHO IKI ŠIŲ DIENŲ