Jurgos Sidabrienės, Bangučio Prapuolenio ir Valentino Varno kūrybos paroda