KAZIMIERO JAKUČIO koncertas „Veidrodin pažiūrėjus“