Laisvė nėra savaime suprantama duotybė

Minėjome vieną svarbiausių istorijos įvykių – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną. Prieš 33 metus, 1990 metų kovo 11 dieną LR Aukščiausioji Taryba priėmė Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo aktą. Šiemet, kaip niekada anksčiau, suprantame tikrąją Kovo 11-osios reikšmę. Suvokiame, kad laisvė anaiptol nėra duotybė ir galime didžiuotis lietuvių tauta, kuri prieš daugelį amžių sukūrusi Lietuvos valstybę, šimtmečiais atkakliai gynė savo laisvę ir nepriklausomybę, išsaugojo savo dvasią, gimtąją kalbą, raštą ir papročius.
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos renginius kovo 10 d. pradėjo šventinis koncertas Antazavės dvare. Prieš jo pradžią žiūrovus, nuskambėjus Lietuvos Respublikos himnui, sveikino Zarasų r. savivaldybės administracijos direktorius Benjaminas Sakalauskas, savivaldybės tarybos narė Nijolė Guobienė, Antazavės seniūnas Algirdas Lekaveckas.
Koncerte debiutavo žavusis Antazavės dvaro trio – Zelma Lukošiūnaitė Apanskienė, Lina Brogaitė Kažemėkienė, Tadas Grinevičius (vad. Zelma Lukošiūnaitė Apanskienė, koncertmeisterė Zita Lukošiūnienė). Dainininkai atliko tris lietuvių liaudies dainas, harmonizuotas S. Šimkaus. Po Antazavės trio pasirodymo klausėmės puikaus Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos akordeonistų (vad. Laimonas Salijus) koncerto, kurio metu skambėjo modernūs kūriniai. Ypatingai daug sveikinimų susilaukė antazaviškė Žadmina Gruzdaitė, šiuo metu besimokanti Kauno J. Gruodžio konservatorijoje. Renginį vedė Kultūrinės veiklos vadybininkė Antazavės dvare Raimonda Gruzdienė.
Kovo 11-oji Dusetose prasidėjo tradiciškai Šv. Trejybės bažnyčioje Šv. Mišiomis, kurias aukojo Dusetų klebonas kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas. Po jų dusetiškiai atžygiavo į Nepriklausomybės aikštę. Čia Dusetų krašto garbės piliečiai klebonas kan. Stanislovas Krumpliauskas, Zarasų r. savivaldybės administracijos direktorius Benjaminas Sakalauskas, Romualdas Pučekas iškilmingai iškėlė Lietuvos valstybės vėliavą. Po sugiedotos tautinės giesmės bendruomenę nuoširdžiai pasveikino, įžvalgomis apie laisvę, mūsų visų atsakomybe už ją, dalinosi klebonas kan. S. Krumpliauskas, administracijos direktorius B. Sakalauskas, Dusetų seniūnas Darius Steponavičius, Zarasų r. savivaldybės tarybos nariai Violeta Barisevičienė, Aurelijus Banys. Sveikinusieji kvietė išlikti vieningais ir susitelkusiais šiais neramiais, įtampos kupinais laikais, nepamiršti, kuo ši šventė mums yra svarbi, ir kiek jau daug yra pasiekusi Lietuva nuo Nepriklausomybės atkūrimo pradžios. Po bendros nuotraukos prie paminklo Nepriklausomybės aikštėje, žmonės rinkosi Kultūros centro Dusetų dailės galerijoje, kur įvyko iškilmingas minėjimas su valdžios atstovų pasisakymais bei Justino Stanislovaičio koncertas. Renginį vedė Kultūros centro Dusetų dailės galerijos renginių režisierė Margarita Simokaitytė.
Vilija Visockienė, nuotr. autorės