Kunigo Vytauto Dagelio nuotraukose – nepaprastas Kūrinijos grožis

Advento mėnuo nusagstytas šerkšno kristalais, užpustytas baltomis pusnimis ir užpildytas šventiniais renginiais. Vienas iš jų – Antazavės Dievo apvaizdos parapijos klebono, fotografo Vytauto Dagelio juodai baltos fotografijos paroda, gruodžio 16 d. atidaryta Antazavės dvare. Šiltą ir jaukų parodos pristatymą surengė kultūrinės veiklos Antazavės dvare koordinatorė Liliana Žutautienė, prie bendros bičiuliškos atmosferos prisidėjo susirinkę parapijiečiai, svečiai iš toliau. V. Dagelį sveikino draugai, kolegos, sveikinimo žodžius tarė Zarasų rajono savivaldybės tarybos narė Violeta Barisevičienė.

Kultūros centro Dusetų dailės galerijos direktorius Alvydas Stauskas priminė, kad V. Dagelis yra ilgametis Dusetų dailės galerijos fotografas, dalyvaujantis bendrose parodose: „Vytautas yra ne tik kunigas, fotografas, bet ir jautrus meno vertintojas, kolekcionierius. Šiemetinė įspūdinga žiema gražiai susišaukia su šia paroda, kurioje regime paprastus ir tuo pačiu subtilius mūsų krašto motyvus. Antazaviškiams yra didelė laimė turėti tokį puikų kleboną“, – kalbėjo A. Stauskas.

Fotografas Gintautas Kažemėkas atkreipė dėmesį į V. Dagelio nuotraukose užfiksuotą grožį, kuris mums nepriklauso, kuris yra sukurtas prieš mus ir yra visiškai begalinis nuo pradžios iki galo. Gintauto nuomone, ypač vertingos yra tos nuotraukos, kuriose matome užfiksuotus nykstančius istorinius motyvus, taip pat traukia žvilgsnį tie lyg ir netyčiniai dokumentiniai pastebėjimai, lyg kokie kino kadrai, liudijantys fotografo pastabumą, gerą kompozicijos išmanymą, vengimą įtikti publikai, kuomet fotografuojama „gražiai, kaip dauguma“. Jis palinkėjo parodos autoriui pratęsti begalinio grožio, kuris mums nepriklauso, temą, o taip pat savo fotografijose kelti klausimą, kodėl tas ar kitas vaizdas yra fotografuojamas.

Kad Antazavės parapija turi tokį meniškos sielos ganytoją, parapijiečių vardu pasidžiaugė Indrė Klimkaitė: „ Mums kunigas Vytautas pirmiausiai yra mūsų ganytojas, bet mes labai džiaugiamės ir ta jo vaikiškumo dvasia, mokėjimu nustebti ir nustebinti su tokiu atviru žvilgsniu į kūrinijos grožį. Kunigo Vytauto asmenybėje viskas taip gražiai sudera – ir kulinarija, ir sodininkystė, ir fotografija, ir kolekcionavimas. Jo smalsumas ir žingeidumas yra mums didelis pavyzdys.“

Kun. V. Dagelis kalbėdamas apie savo parodą pasakojo, kad ji sudaryta iš dviejų dalių – viena fotografuota Pabiržėj, kur tarnauta devynerius metus, kitos nuotraukos – iš Antazavės krašto, dėkojo parodos organizatoriams, visiems atėjusiems ir linkėjo išlikti laisviems savo dvasioje: „Ačiū už jūsų buvimą kartu! Nuotraukos neturi pavadinimų, nes nenorėjau jų suasmeninti – kiekvienas laisvas ieškoti ir interpretuoti jas savaip, nes Dievas mus sukūrė laisvus.“

„Vytautas Dagelis gimė 1974 m. Vaskonių kaime, Panevėžio rajone. Mokėsi Naujamiesčio vidurinėje mokykloje. Studijavo Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje, suteiktas teologijos bakalauras, bei religijos studijų magistro laipsnis.

Dirbo Utenos , Zarasų, Anykščių, Biržų rajonuose. Šiuo metu Antazavės Dievo Apvaizdos parapijos klebonas.

Parodose dalyvauja nuo 1997 metų. Į Dusetų krašto fotomenininkų veiklą įsijungė nuo 2016 metų.

Fotografija domisi nuo vaikystės, mokykloje lankė fotografijos būrelį. Studijų metais tęsė savo pomėgį ir surengė pirmąsias parodas. Personalinės parodos eksponuotos Lietuvos Respublikos Seime, Biržų rajono savivaldybėje, Naujamiesčio Kultūros namų galerijoje ir Utenos kraštotyros muziejuje. Dominuoja achromatinė fotografija. Būdinga sakrali, mažosios architektūrinės plastikos ir peizažo temos.

Fiksuojama akimirka – čia ir dabar – nieko nekeičiant ir nepridedant, įamžinant jos grožį. Tai autoriaus kvietimas matyti mus supančiuose paprastuose dalykuose – nepaprastą Kūrinijos grožį…“

V. Visockienė, nuotr. autorės