Lietuvos valstybės atkūrimo diena Antazavėje

Vasario 16 d., po Šv. Mišių Antazavės Dievo Apvaizdos bažnyčioje, buvo atidengtas paminklas 1919–1920 m. Nepriklausomybės kovose Antazavės valsčiuje žuvusiems savanoriams atminti. Paminklines lentas, kuriose įrašyti 6 Antazavės valsčiaus Vyties kryžiaus kavalieriai bei 28 savanoriai, pašventino Antazavės Dievo Apvaizdos parapijos klebonas mgr. kun. Vytautas Dagelis. Zarasų „Vyties“ kuopos šauliai žuvusius savanorius pagerbė triguba garbės salve.

Iškilmingą minėjimą pradėjusi Kultūrinės veiklos vadybininkė Antazavės dvare Raimonda Gruzdienė pakvietė visus susirinkusius sugiedoti Tautišką giesmę. Renginyje kalbėjo Antazavės seniūnas Algirdas Lekaveckas, Zarasų raj. savivaldybės mero pavaduotojas, šaulys Rimantas Jurevičius. Jautriais prisiminimais apie savo senelius savanorius pasidalino Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius Benjaminas Sakalauskas, istorikas Laimonas Abarius. Prie paminklo jie padėjo gėlių, uždegė žvakeles.

Atminimo lentos pastatytos priešais bažnyčią, prie kelio, vedančio į Antazavės dvarą. Netoliese stovi ir paminklas bei kryžius šioje vietoje užkastų, 1944–1950 m. Antazavės apylinkėse žuvusių Vytauto apygardos partizanų atminimui. Ši tragišką laikmetį menanti vieta tvarkoma Zarasų šaulių, Antazavės seniūnijos bei bendruomenės jėgomis.

Zarasų r. savivaldybė, palyginus su kaimyninėmis savivaldybėmis, daugiausiai prisidėjo prie 1918-1923 metų Nepriklausomybės kovų savanorių įamžinimo, taip pat ji yra numačiusi visose rajono seniūnijose pagerbti 1918-1923 metų Nepriklausomybės kovų Vyties kryžiaus kavalierius ir savanorius įamžinant juos atminimo lentose.

Po minėjimo Antazavės dvare vyko Vilijos Radvilės (gitara, vokalas) ir Kornelijos Petkutės (violončelė) koncertas.

Vilija Visockienė, nuotr. autorės