Lietuvos valstybės atkūrimo diena Dusetose

Vasario 16-oji – išskirtinė diena mūsų tautai ir valstybei. 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Taryba savo posėdyje paskelbė „atstatanti nepriklausomą, demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę“.

Šią dieną šventiniai renginiai Dusetose tradiciškai prasidėjo Šv. Mišiomis Dusetų Šv. Trejybės bažnyčioje, kurias aukojo klebonas kan. S. Krumpliauskas. Po jų Nepriklausomybės aikštėje įvyko iškilmingas minėjimas, jo metu sugiedotas Lietuvos himnas. Trispalvės pakėlimo ceremonijoje dalyvavo Dusetų krašto Garbės piliečiai – Dusetų Švč. Trejybės bažnyčios parapijos klebonas kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas, Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius Benjaminas Sakalauskas, dailininkas, pedagogas, vienas iš Dusetų dailės galerijos įkūrėjų Romualdas Pučekas.

Susirinkusius aikštėje, vėliau ir Kultūros centro Dusetų dailės galerijos salėje pasveikino valdžios atstovai – administracijos direktorius Benjaminas Sakalauskas, Dusetų seniūnas Darius Steponavičius.

Zarasų Fausto Latėno meno mokyklos Dusetų meno skyriaus ir Dusetų K. Būgos gimnazijos moksleiviai, Kultūros centro Dusetų dailės galerijos kolektyvai dovanojo dusetiškiams gražų koncertą. Jame dainavo Austėja Dmitrijeva ir Dovydas Drebulis (mok. Eglė Kuzmienė), Austėja Markevičiūtė ir Sofija Markevičiūtė (mok. Evelina Akatjeva). Kūrinį akordeonu atliko Juozo Švedo auklėtinis Bijūnas Barzda.

Dusetų K. Būgos gimnazijos šokių kolektyvas „Vijūnėlis“ (mok. A. Meškauskas) atliko uždegantį šokį, smagiai nustebino ir pats Andrius Meškauskas, su žavia partnere sušokęs elegantišką valsą.

 Ūla Beatričė Pacevičiūtė ir Rugilė Čepėnaitė (mok. Dalia Daniušienė), įvairiuose muzikiniuose konkursuose skinančios apdovanojimus, pagrojo smagius kūrinius fortepijonu.

Ištraukas apie lietuviškas tarmes iš R. Granausko teksto „Žodžio paglostymas“ skaitė Markas Jarmalavičius, Augustinas Liorentas ir Donatas Lingė, juos paruošė lituanistė Dainora Biliūnaitė. Šis darnus, labai profesionalus vaikinų pasirodymas ypatingai visiems patiko. Intarpuose tarp koncerto atlikėjų pasirodymų moksleiviai Kostas Pivoriūnas, Markas Jarmalavičius bei renginio režisierė Margarita Simokaitytė skaitė D. Biliūnaitės surinktus, į gražų poezijos vėrinį suvertus posmus apie Lietuvą.

Koncerte skambėjo mokytojų Eglės Kuzmienės ir Margaritos Simokaitytės dueto, Kultūros centro Dusetų dailės galerijos kolektyvų – moterų choro „Versmyna“ (vad. Dalia Deinienė), moterų ansamblio „Svaja“( vad. M. Simokaitytė) atliekamos liaudiškos ir populiariosios dainos.

Renginį vedė Kultūros centro Dusetų dailės galerijos renginių režisierė Margarita Simokaitytė.

Vilija Visockienė, nuotr. autorės, A. Stausko