MUZIKA GURMANAMS Antazavės dvare tęsiasi

Talentingų, garsių ir ypatingai žiūrovų mylimų Lietuvos teatro ir kino aktorių Juozo Gaižausko (vokalas, gitara), Emilijos Latėnaitės (fleita, vokalas) poetinė muzikinė programa „Žaižaruojančios dangaus skeveldros“, įvykusi rugpjūčio 20 d., sutraukė tiek žmonių, kiek Antazavės kamerinė salė dar nebuvo mačiusi, tačiau sutilpo visi, norintys pajusti stebuklingą poezijos ir muzikos galią!

J. Gaižauskas pristatė savo naujausią trečią knygą „Žaižaruojančios dangaus skeveldros“ – dedikaciją poetui Vytautui Mačerniui. „Ši knyga – tai dviejų keistų vaikėzų pokalbis, dalijantis kūryba tarp šiapus ir anapus. Neįtikėtina V. Mačernio poezijos rinktinė, gelmių knyga, kurioje autorius kalbasi su žuvusiu poetu. Ar galima juokauti po mirties? Ar mirę poetai verkia? Ir kodėl anapus galima perskaityti dar neparašytas knygas? Kai turinio gelmės susprogdina formą, puslapiuose pažyra žaižaruojančios dangaus skeveldros. Atsitiktinė skeveldra, įsmigusi poetui Vytautui Mačerniui į smilkinį, šioje knygoje virsta visrakčiu, atrakinančiu suvokimo ribas. Ir tada pažyra įvairių formų ir dydžių literatūrinės dangaus skeveldros iš anapus. Tik kas jas parašė? Ir kodėl jos taip skaudžiai sminga į širdį?“ Susitikime drauge ieškota atsakymų į šiuos ir kitus svarbius klausimus.

Knygoje pateikti visi V. Mačernio eilėraščiai, kiek jis spėjo jų sukurti per savo labai trumpą, bet kūrybiškai stebėtinai aktyvų gyvenimą. J. Gaižausko pokalbiai su poetu klausytojus skraidino tarp šiapus ir anapus, o liūdnos ir linksmos istorijos palietė kiekvieno širdį. Vakaro metu skambėjo V. Mačernio poezija ir dainos pagal jo eilėraščius, taip pat nuotaikingi autoriniai J. Gaižausko kūriniai, pritariant gitarai ir fleitai. E. Latėnaitė pasidžiaugė nuostabia publika ir nepaprastai atviru, jausmingu vakaru, kurio metu „pakrikštijom Antazavės dvarą!“ Klausėmės ne tik dainuojamosios poezijos dainų, jautrių išgyvenimų, gilių apmąstymų, bet ir J. Gaižausko graudžių ir šmaikščių pasakojimų iš gyvenimo.

Žiūrovai po susitikimo galėjo įsigyti J. Gaižausko knygų su specialiu, proginiu auksiniu antspaudu, autoriaus parašu ir dedikacija.

Ačiū šio projekto „Muzika gurmanams“ organizatoriui – Kultūros centrui Dusetų dailės galerijai, projekto vadovei Ievai Špūrienei, Antazavės dvaro kolektyvui, rėmėjams – Lietuvos kultūros tarybai ir Zarasų rajono savivaldybei. Tai pirmasis iš keturių šio projekto renginių šiais metais.

Ir, žinoma, didelis ačiū atlikėjams – už gurmanišką šventę sielai nokstančiame rugpjūtyje, kada danguje tiek daug krintančių žvaigždžių skeveldrų, pataikančių tiesiai širdin ir nušviečiančių kasdienybę ryškia šviesa!

Vilija Visockienė, nuotr. autorės ir Aivaro Troščenkos