Netekome dailininko Alvydo Latėno

2021 metų kovo 26 dieną mirė dailininkas Alvydas Latėnas.
Dailininkas A. Latėnas gimė 1960 metų liepos 17 d. Dusetose.
1967–1975 m. mokėsi Dusetų Kazimiero Būgos vidurinėje mokykloje (dabar Dusetų Kazimiero Būgos gimnazija).
1975–1978 m. baigė Kauno Juozo Naujalio vidurinę meno mokyklą.
1979–1983 m. studijavo Vilniaus dailės instituto (dabar Vilniaus dailės akademija) Klaipėdos Vaizdinės agitacijos fakultete, įgijo dailininko apipavidalintojo ir interjero dizainerio išsilavinimą.
Ankstyvajai jo tapybai būdingi portretai (Mons. Alberto Talačkos portretas ir kt.) ir natiurmortai, vėlesniuose darbuose vyravo kompozicijos ir peizažai. Jis sukūrė paveikslų ciklus „Korida“ (1994 m.), „Spiečius” (1996 m.) ir kitus. Jo kūriniais prekiaujama interneto meno aukcionuose.A. Latėno kūrinių yra įsigijusios dailės galerijos ir privatūs kolekcininkai Lietuvoje, Danijoje, Didžiojoje Britanijoje, Ispanijoje, Rusijoje, Vokietijoje.
1985–2007 m. A. Latėnas gyveno ir dirbo Anykščių rajone.
1985–1997 m. jis buvo Anykščių kultūros rūmų dailininkas scenografas, 1997–2007 m. – dailės mokytojas Anykščių rajono mokyklose. A. Latėnas buvo Anykščių Jono Biliūno vidurinės mokyklos, gimnazijos dailės mokytojas ir Skiemonių pagrindinės mokyklos dailės mokytojas.
Nuo 2007 m. A. Latėnas kiek laiko gyveno Dusetose, vėliau grįžo į Anykščius ir čia liko iki gyvenimo pabaigos.
A. Latėnas buvo dailininkas tapytojas, kūrė aliejinės tapybos darbus. Dalyvaudavo pleneruose, grupinėse parodose Lietuvoje ir Latvijoje, surengė kelias personalines tapybos parodas. Jo kūriniai nuo 1995 m. nuolatos buvo eksponuoti grupinėse Sėlių krašto dailininkų miniatiūrų parodose.
A. Latėnas buvo Dusetų dailės galerijos dailininkas, aktyviai dalyvavo Dusetų dailės galerijos parodinėje veikloje nuo pat jos įkūrimo pradžios. 1995–2020 m. jo kūriniai kasmet buvo eksponuojami Dusetų dailės galerijos dailininkų grupinėse parodose.
Buvo vedęs. Užaugino dukterį. Velionis amžinam poilsiui atgulė Dusetų kapinėse, kur palaidota jo giminė.
Dailininko Alvydo Latėno artimuosius dėl skaudžios netekties užjaučia Dusetų dailės galerijos menininkai.