Šventė „Pašaukimas – Dievo dovana“

„Ir Viešpats, mano šeimininkas, parodė man savo įsakymus – Jį pažinti, mylėti, tarnauti Jam visą gyvenimą. Kokia palaiminta tarnystė, šlovė, kokia didžiausia garbė!“, – taip Šv. Popiežius Jonas XXIII rašė apie kunigo asmenį, kuris pasiryžta pašvęsti savo gyvenimą Dievo pažinimui, uoliai tarnystei Jam ir žmogui. Būtent toks yra mūsų parapijos klebonas kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas, neseniai atšventęs 80-metį bei minintis garbingą 50 metų kunigystės jubiliejų. Nuo 2012 m. kan. Stanislovas Krumpliauskas yra Dusetų Švč. Trejybės parapijos klebonas ir Antalieptės Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos administratorius.
Kviečiu visus šią popietę pabūti kartu su žmogumi, kuris geba dalintis su kitais gerumu ir drąsina gyventi tikėjimo dvasia. Dvasia, kuri šildo, brandina, moko gilesnės bendrystės su Dievu ir vieniems su kitais“,- šiuo gražiu kvietimu šventę balandžio 27 d. Kultūros centre Dusetų dailės galerijoje pradėjo renginio vedėja, Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos direktoriaus pavaduotoja, Dusetų Švč. Trejybės bažnyčios pastoracinės tarybos narė Vanda Normantienė.
Daugiau nei tris valandas trukusiame, bet neprailgusiame renginyje gyvai ir virtualiai skambėjo muzikiniai kūriniai bei prisiminimai – sveikinimai, skirti Dusetų Švč. Trejybės parapijos klebonui S. Krumpliauskui.
Klebonas kan. Stanislovas Krumpliauskas širdingai dėkojo visiems taip gausiai susirinkusiems už parodytą meilę ir pagarbą, džiaugėsi, kad Dievas jį pašaukė tarnauti Jam ir žmonėms, prisiminė apie darbą kitose parapijose, kunigystės problemas sovietiniais metais, Sąjūdžio laikus, patirtus įvairius išgyvenimus, kurių būta ir skaudžių, tačiau būtent išbandymai sutvirtina žmogaus dvasią.
Šventėje klausėmės Jono Adomavičiaus (mok. Vita Pimpienė), Vakarės Sinkevičiūtės (mok. Dalia Švedaitė), Antalieptės moterų ansamblio (vad. Loreta Alaunienė), Kultūros centro Dusetų dailės galerijos moterų ansamblio „Svaja“ (vad. Margarita Veikšrienė), pianistės Zitos Lukošiūnienės atliekamų kūrinių.
Kleboną kan. Stanislovą Krumpliauską videofilme sveikino Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, Gardino vyskupijos ordinaras JE vyskupas Aleksander Kaškievič, kunigas dr. doc. Robertas Pukenis, Kvetkų Šv. Jono krikštytojo bažnyčios kunigas Virgilijus Luima, bendramokslis, Aukštosios Panemunės Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčios parapijos altarista kunigas Petras Kražauskas, Jurbarko Švč. Trejybės parapijos klebonas ir Jurbarko dekanato dekanas Darius Auglys, teologijos mokslų daktaras kunigas Roman Kotlimowski (Wsola, Lenkija), Zarasų krašto garbės pilietė Francina Emma Baeten Van den Brande, advokatas Arūnas Marcinkevičius, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų klubo prezidentė Birutė Valionytė, Klaipėdos evangelikų liuteronų kunigas Reincholdas Moras, Anykščių A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus direktorius Antanas Verbickas bei muziejininkė Rasa Bražėnaitė, Anykščių A. Baranausko pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja Dangira Nefienė, Anykščių CM skyriaus vedėja Rasa Matiukienė, laikraščio „Anykšta“ redakcijos direktorė Gražina Šmigelskienė, Dusetų seniūnijos ir parapijos bendruomenės santalka pirmininkė Aldona Žiliukienė, „Zarasų krašto“ redaktorė Olga Raugienė, verslininkė Stasė Goštautienė. Istorikė, humanitarinių mokslų daktarė Aldona Vasiliauskienė perskaitė LR Seimo sveikinimą.
Iškilmingo minėjimo metu jubiliatą kan. Stanislovą Krumpliauską pasveikino Zarasų r. savivaldybės merė Nijolė Guobienė, Zarasų r. savivaldybės administracijos direktorius Aurelijus Banys, Zarasų savivaldybės tarybos narė Violeta Barisevičienė, Dusetų seniūnijos seniūnas Darius Steponavičius, Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos direktorė Dalia Deinienė, Kultūros centro Dusetų dailės galerijos direktorius Alvydas Stauskas, Zarasų krašto muziejaus direktorius Arvydas Veikšra, Zarasų rajono savivaldybės VšĮ Pirminės sveikatos priežiūros centro vadovas Audronis Barisevičius, Dusetų sporto klubo „Ainiai“ prezidentas Eugenijus Deksnys, Zarasų rajono neįgaliųjų draugijos Dusetų skyriaus pirmininkė Vilhelmina Dubnikova, Irena ir Benjaminas Sakalauskai, leidyklos „Utenos Indra“ vadovė Žaneta Kibickienė ir pardavimų skyriaus vadovė Audronė Jurelytė, o taip pat gausus būrys parapijiečių, bičiulių, draugų iš mūsų rajono bei visos Lietuvos.
Sveikinimus užbaigė visos salės sugiedota „Ilgiausių metų…“ ir atminčiai įamžinta bendra nuotrauka.
Poetė, rašytoja Giedrė Mičiūnienė šventės metu pristatė naujausią jos parengtą ir išleistą knygą „Laiškai – dvasinis lobynas“. Šioje knygoje sudėti kan. Stanislovo Krumpliausko 50 metų rinkti jam rašyti kunigų, draugų, bažnyčios aplinkos žmonių laiškai ir sveikinimo atvirukai. „Laiškai – tai mus pažinojusių ir mums rašiusių šviesa ir prisiminimai. Džiaugiuosi, kad šiandien, nuvalius laiko dulkes, jie vėl prakalbo mums.“ G. Mičiūnienė.

Šventę režisavo ir kūrė Dusetų K. Būgos gimnazijos mokytojos Dainora Biliūnaitė, Vanda Normantienė, rašytoja Giedrė Mičiūnienė. Tekstus skaitė Markas Jarmalavičius, Margarita Veikšrienė. Fotografijos iš klebono Stanislovo Krumpliausko asmeninio archyvo, Alvydo Stausko, Vilijos Visockienės.