Tautinių dainų ir šokių festivalis Dusetose. 2019 m. Video