Tautiška giesmė Dusetose

Liepos 6 – oji – ypatinga Lietuvai ir mums, jos gyventojams, diena. Prieš beveik aštuonis šimtus metų kunigaikštis Mindaugas, kaip manoma, tądien Vilniaus katedroje buvo karūnuotas ir tapo pirmuoju (ir, beje, paskutiniu) Lietuvos karaliumi. Šalis tapo pripažinta visoje Europoje valstybe. Ši diena, primenanti mums ilgaamžes Lietuvos valstybės gyvavimo tradicijas, buvo švenčiama dar tarpukario Lietuvoje. Sovietmečiu šią gražią šventimo tradiciją buvome priversti užmiršti, ir tik 1990 – aisiais Mindaugo karūnavimo diena vėl buvo paskelbta valstybine švente.

„Popiežiaus  įpareigotas Kulmo vyskupas Heinrichas  Haidenreichas 1253 m. liepos 6-ąją Rygos meistrų nukaldintomis karūnomis vainikavo Lietuvos karaliumi Mindaugą ir karaliene Mortą. Laikas kasmet uždeda savo karūną mums visiems, sakydamas: „O jūs esate “išrinktoji giminė, karališkoji kunigystė, šventoji tauta, ypatingi žmonės, kad skelbtumėte dorybes“ To, kuris pašaukė jus iš tamsybių į savo nuostabią šviesą. 1 Pt 2,9“.

Mes visi karūnuoti. Karūnuoti mūsų Tautos garbės, Laiko ir Istorijos. Būkime verti karūnos, spindinčios amžiaus išmintimi. Būkime verti iškilmingai skambančio Lietuvos vardo pasaulyje.

Dievo globos kiekvienam žmogui, Šeimai ir visai Lietuvai.“
Pagarbiai,   Kan. Stanislovas Krumpliauskas

Liepos 6-ąją 21 val. Dusetose, kaip ir visoje Lietuvoje, skambėjo Tautiška giesmė. Po Šv. Mišių Šv. Trejybės bažnyčioje dusetiškių ir svečių iškilminga eisena atėjo į Nepriklausomybės aikštę, kur įvyko šventinis minėjimas ir koncertas.

Trispalvę šiais metais iškėlė Dusetų krašto Garbės pilietis Dusetų parapijos klebonas kan. Stanislovas Krumpliauskas. Gausiai susirinkusius žmones sveikino gerb. klebonas, Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius Benjaminas Sakalauskas, Dusetų seniūnas Darius Steponavičius, Dusetų seniūnijos ir parapijos bendruomenės santalka pirmininkė Aldona Žiliukienė.

Koncerto metu skambėjo patriotinės dainos, kurias atliko Kultūros centro Dusetų dailės galerijos folkloro kolektyvas „Du sietai“ (vad. Sigita Gudonienė) bei Kultūros centro Dusetų dailės galerijos moterų ansamblis „Svaja“ (vad. Margarita Simokaitytė). Koncerto pabaigoje aktorius Algirdas Latėnas išraiškingai padeklamavo Pauliaus Širvio „Pilėnų lopšinę“.

21 val. renginio vedėja Margarita Simokaitytė pakvietė visus susikibti už rankų ir sugiedoti Lietuvos Respublikos himną.

Vilija Visockienė
Nuotr. autorės ir A. Troščenkos