Tradicinė Kalėdinė miniatiūrų paroda

Tryliktoje Kalėdinėje miniatiūrų parodoje dalyvavo 55 autoriai iš Zarasų, Utenos, Anykščių, Vilniaus, Ignalinos, Rokiškio, Obelių, Panevėžio, Kupiškio, Kauno, Šiaulių ir Dusetų, kurie parodoje pristatė 280 tapybos, grafikos, keramikos, tekstilės, medžio, stiklo, popieriaus darbus, akmens skulptūrų, gamtos objektų koliažus, fotografijas. Visi parodos autoriai yra vienu ar kitu būdu susiję su Dusetų dailės galerija – yra rengę joje parodas, kilę iš Dusetų, gyvena čia nuolat ar atvažiuoja vasaroti.
Parodos dalyviai: Arūnas Augutis, Romualdas Augūnas, Danutė Augustinienė, Regina Barzdaitė, Odeta Bražėnienė, Edmundas Broga, Danguolė Brogienė, Ramunė Sladkevičiūtė – Dainienė, Žydrūnas Dainys, Rimvydas Daužvardis, Dainius Dirgėla, Algirdas Gaižauskas, Violeta Gasparaitis, Virgilijus Gasparaitis, Algis Jakštas, Benedikta Jakštienė, Rita Biliūnaitė – Juodelienė, Tomas Jurkėnas, Arvydas Každailis, Skaidrė Keibienė, Genadijus Kovaliovas, Remigijus Kriukas, Indrė Stulgaitė – Kriukienė, Klemensas Kupriūnas, Ligitas Keraitis, Asta Keraitienė, Alvydas Latėnas, Ramūnas Misiūnas, Jūratė Mitalienė, Alfredas Motiejūnas, Jurgita Navickienė, Brigita Pučekaitė, Romualdas Pučekas, Lilija Puipienė, Rimvydas Pupelis, Giedra Purlytė, Eugenijus Raugas, Normantė Ribokaitė, Benjaminas Sakalauskas, Nomeda Saukienė, Jolanta Sereikaitė, Alvydas Stauskas, Andrius Surgailis, Laimonas Šmergelis, Aivaras Troščenka, Laima Tubelytė – Kriukelienė, Rimantas Udras, Genutė Vaičikauskienė, Valentinas Varnas, Vilma Vasiliauskaitė, Arūnas Vilkončius, Nijolė Vilutienė, Jūratė Kavoliūnaitė – Vingrienė, Vilija Visockienė, Liliana Žutautienė.