Užgavėnių siautulys Dusetose

Vasario 11 d., sekmadienį, dusetiškiai ir po žirgų lenktynių užsilikę jų svečiai rinkosi į Kultūros centrą Dusetų dailės galeriją atšvęsti  linksmiausios ir triukšmingiausios metų šventės – Užgavėnių. Sakoma, kad jei Užgavėnių nešvęsi, tai visus metus nelaimių neatsiginsi. Tad visi stengėsi būti kuo aktyvesni ir triukšmingesni, kad žiema išsigąstų ir nebegrįžtų, šoko, dainavo ir kitaip šėliojo. Ši žiemos pabaigos šventė apipinta ne tik džiaugsmu, juoku, bet ir įvairiais papročiais, apeigomis bei burtais. Būtent apie tai ir sukosi visas vaidinimo scenoje, o vėliau ir lauke, veiksmas. Pas Dieduką ir Bobutę prie gausiai vaišėmis nukrauto stalo susirinkusios kaimynėlės dalijosi valgių receptais, o joms išskubėjus namo, gaspadorių gryčioje prasidėjo tikra velniava. Pirmiausiai įsiveržę čigonai ir žydai primygtinai siūlė pirkti tai seną arklį, tai bergždžią ožką, tačiau sandoriui nepavykus, apvertę namus, jie pikti iškurnėjo kiton trobon, kur gal rado patiklesnių žmogelių. Nespėjus atsitokėti, iš visų tamsių pašalių ėmė lįsti nelabieji – velniai ir raganos. Šeimininkas, pečiuitas vyriokas, ir jo žmonelė gynėsi kuo galėjo – kačerga ir kočėlu. Jei ne šios suvienytos pajėgos, kažin, ar būtų jiems pavykę lengvai išsisukti!
Kol gaspadoriai kovojo su žiemos tamsybių likučiais, salėje šmirinėjo „habilituota mokslų daktarė“ ir gydė žiūrovus stebuklingu antpilu. Akivaizdu, diplomas jos nenupirktas – po tokio gydymo nė vienas nesusirgo, visi parėjo namo įkaitusiais žandais ir spindinčiomis akimis. Ir, aišku, taukuotais smakrais, nes lauko virtuvės šefai Danutė Topalskienė ir Olivijus Čypas pasistengė – blynams taukų negailėjo, o kam pritrūko saldumo, galėjo savo blyną uogiene paskaninti. Pagal sušveistų blynų kiekį galima prognozuoti, kad ateinantys metai bus sotūs, riebūs ir stiprūs!
Užgavėnių kulminacija – Lašininio ir Kanapinio dvikova. Kovėsi jie kaip visada – iki pergalingos Kanapinio pabaigos! Tiesa, vėliau paparaciams pavyko užfiksuoti, kad amžini priešai susitaikė ir kartu slapčia rijo blynus, bet telieka tas intriguojantis faktas tarp mūsų… Tikėkimės, tai nereiškia, kad žiema užsibus iki balandžio pabaigos, kaip jau yra ne kartą nutikę.
Visiems išsiskirsčius, paežerėje tik smilkstanti laužavietė priminė, kad neseniai čia buvo supleškintas nabagas Gavėnas. Prieš tai dar Diedukas sportbačius nuo jo nutraukė, sakė, pravers ūkyje. Norėjo ir kepurę nuplėšt nuo šiaudinės Gavėno makaulės, ale nespėjo…
Visi šventės personažai buvo kaukėti, bet slaptajai Dustų žvalgybai pavyko išsiaiškinti, kas po jomis slėpėsi. Taigi, erzelį ir betvarkę kėlė šie linksmuoliai: Lašininis – Sigita Gudonienė (ji taip pat ir šio vaidinimo sumanytoja), Kanapinis – Audra Matiukienė, Diedukas – Povilas Šlepetys, Bobutė – Nijolė Malažinskienė, čigonės – Sigita Lingienė, Galia Ruzgienė, žydai – Margarita Simokaitytė, Vlada Pestinienė, raganos – Urtė Marcinkevičiūtė, Gabija Malažinskaitė, daktarė – Laura Barzdaitė, velniai – Ramutė Stankevičienė, Edita Sinkevičienė, giltinė – Greta Stankevičiūtė, arklys – Danielius Volff. Šita lengvai išprotėjusi trupė savo debiutu įrodė, kad gali drąsiai ne tik žiemą išvaryti, bet ir net kokį Baltaragio malūną pastatyti!

Vilija Visockienė
Nuotr. autorės ir Alvydo Stausko