RIMVYDAS DAUŽVARDIS

Dailininkų meniu

Biografija

Gimė 1967 m. gegužės 2 d. Antalieptėje, Zarasų r.

1985 m. baigė Dusetų Kazimiero Būgos vidurinę mokyklą (dabar Dusetų Kazimiero Būgos gimnazija). Mokėsi Dusetų vaikų muzikos mokykloje.

1992 m. baigė Šiaulių pedagoginio instituto (dabar Šiaulių universitetas) Dailės fakultetą, kur įgijo braižybos, dailės ir darbų mokytojo specialybę.

1999 m. Šiaulių universiteto Menų fakultete įgijo socialinių mokslų (edukologijos) magistro kvalifikacinį laipsnį ir gimnazijos dailės mokytojo kvalifikaciją.

Nuo 2001 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narys.

Meninės kūrybos sritys – vitražas, stiklo objektai. Kūriniai eksponuojami visuomeniniuose ir privačiuose interjeruose. Dalyvauja įvairiose Šiaulių miesto dailininkų kūrybos parodose. Žiemgalos, Dusetų krašto dailininkų plenerų ir parodų dalyvis. Šiaulių universiteto Dizaino katedros lektorius. Dėsto dalyko didaktiką, medžiagų technologijas ir plastiką. Gyvena Šiauliuose.